Privacy Policy (LV)

PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA

Pēdējais atjauninājums 2019. gada 7. oktobrī

KAS MĒS ESAM

Šī privātuma un sīkdatņu politika izskaidro Sony Music Entertainment Finland Oy datu aizsardzības praksi. Sony Music Entertainment Finland Oy ir Somijā reģistrēta sabiedrība ar uzņēmuma identifikācijas Nr. 0776124-0, ar juridisko adresi Tallberginkatu 2 A, 00180 Helsinki, Somija. Kad mēs atsaucamies uz “Sony Music”, “Sony Music Entertainment”, “mums” vai “mēs”, ar to jāsaprot Sony Music Entertainment Finland Oy (vai jebkāda Sony Music Entertainment struktūra, kas izmanto jūsu datus saskaņā ar šo politiku).

Mēs esam apņēmušies aizsargāt un cienīt jūsu privātumu, un turpmāk norādītais veido pamatu no jums iegūto vai jūsu sniegto personas datu apstrādei. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo tekstu, lai saprastu mūsu redzējumu un praksi attiecībā uz jūsu personas datiem un to, kā mēs rīkosimies ar tiem.

SVARĪGĀKĀ INFORMĀCIJA

 • Mēs izmantojam personas datus, lai atļautu jums lietot šīs tīmekļa vietnes satura funkcionalitāti, apstrādātu jūsu reģistrāciju un nodrošinātu jūsu pieprasīto saturu saistībā ar mūsu mūzikas un citiem piedāvājumiem.
 • Mūsu galvenā un mākslinieku tīmekļa vietnes nodrošina interaktīvu funkcionalitāti, kas ir saistīta ar tādām sociālo mēdiju vietnēm kā Facebook un Twitter. Ja jūs izmantosiet šo funkcionalitāti, šīs vietnes sūtīs mums personas datus par jums.
 • Lielākā daļa mūsu satura nav paredzēta bērniem. Mēs apzināti neiegūstam personīgu informāciju par bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, un mēs varam pavaicāt jūsu vecumu, pirms jūs varat pieteikties informatīvo izdevumu saņemšanai vai izmantot mūsu saturu.
 • Ja jūs sniedzat atļauju, mēs sūtīsim jums jaunumus un reklāmas materiālus par Sony Music, tai skaitā par mūsu māksliniekiem. Jūs katrā laikā varat pārdomāt un mums lūgt, lai mēs neveicam jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, tai skaitā ar tiešo mārketingu saistītu profilēšanu. Šī politika arī izskaidro, kad mēs veicam personas datu apstrādi savās leģitīmajās interesēs. Jūs varat lūgt mūs pārtraukt šo datu apstrādi.
 • Mēs publiski izpaužam jūsu personas datus, kad jūs izvietojat saturu ar mūsu vietņu vai lietotņu palīdzību. Mēs izpaužam personas datus, kad jūs piekrītat, ka mēs varam kopīgot datus ar darījumu partneriem vai citiem Sony grupas uzņēmumiem. Tāpat mēs kopīgojam datus ar māksliniekiem, kad jūs piekrītat mārketingam, un ar trešajām personām, ko mēs nolīgstam datu apstrādei mūsu vārdā, vai tad, ja šādu kopīgošanu prasa likums, vai citās noteiktās situācijās.
 • Mēs varam nodot noteiktus personas datus uz Amerikas Savienotajām Valstīm un citām valstīm ārpus EEZ.
 • Mēs izmantojam sīkdatnes un citas sekošanas tehnoloģijas, lai personalizētu saturu un reklāmas un liktu mūsu saturam funkcionēt labāk.

ĪPAŠA PIEZĪME BĒRNIEM, KAS JAUNĀKI PAR 13 GADIEM

LAI REĢISTRĒTOS MŪSU VIETNĒ, JUMS JĀBŪT VISMAZ 13 GADUS VECAM. LŪDZAM NEREĢISTRĒTIES, JA JŪS NEESAT SASNIEDZIS 13 GADU VECUMU.

ĪPAŠA PIEZĪME VECĀKIEM

Lai gan mēs apzināti neatļaujam reģistrēties bērniem, kuri jaunāki par 13 gadiem, vecākiem jāuzrauga savu bērnu tiešsaistes aktivitātes un jāapsver vecāku kontroles rīki, kas viņiem pieejami no tiešsaistes pakalpojumiem un programmatūru ražotājiem, lai palīdzētu nodrošināt bērniem draudzīgu tiešsaistes vidi. Šie rīki arī var liegt bērniem atklāt tiešsaistē savu vārdu, adresi un citu personīgo informāciju bez vecāku atļaujas.

KĀ MĒS IEGŪSTAM JŪSU DATUS

Mēs varam iegūt un apstrādāt ar jums saistītos personas datus, ko jūs sniedzat, aizpildot veidlapas mūsu vietnē vai sazinoties ar mums. Tai skaitā ir, bet ne tikai, informācija, ko jūs sniedzat reģistrācijas laikā, lai lietotu mūsu vietni (vai kļūtu par tās dalībnieku), abonētu jebkādus pakalpojumus (piemēram, informatīvos izdevumus), pirktu lejupielādes, izvietotu materiālus vai pieprasītu papildu pakalpojumus.

Izmantojot sīkdatnes un citas sekošanas tehnoloģijas

Turklāt mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam tehnoloģijas informācijas iegūšanai, kas mums palīdz bagātināt jūsu tiešsaistes pieredzi, izvērtēt mūsu auditoriju un nodrošināt jums individuāli pielāgotu reklāmu. Šajā politikā mēs saucam šo tehnoloģiju par “sīkdatnēm”, bet ar to ir paredzēts aptvert visas līdzīgās tehnoloģijas, ieskaitot tīmekļa bākas, žurnāla datnes, pikseļu marķierus, grafisko datu apmaiņas formātus (tie aprakstīti arī turpmāk). Mēs izmantojam savas un trešo personu sīkdatnes mums nepieciešamās informācijas iegūšanai. Papildu informācijai skatīt turpmāk “sīkdatnes un citas sekošanas tehnoloģijas”.

Dažreiz mēs saņemam informāciju par jums no trešajām personām. Piemēram, ja jūs lietojat pogas “patīk” vai “kopīgot” par kādu objektu mūsu vietnēs vai lietotnēs, šī trešā persona dalās informācijā ar mums. Ja jūs piedalāties aktivitātēs citās vietnēs vai lietotnēs – piemēram, Facebook lietotnē, jūs varat atļaut mums piekļūt personas datiem, ko glabā Facebook vai citu vietņu vai lietotņu īpašnieki.

Ja mēs sniedzam tiešsaistes pakalpojumus bērnam, kad nepieciešama vecāku piekrišana, mēs varam prasīt norādīt vecāku e-pasta adresi, lai lūgtu viņu piekrišanu.

KĀ MĒS IZMANTOJAAM JŪSU DATUS

Mēs izmantojam ar mūsu satura palīdzību iegūtos personas datus:

(1) Lai izpildītu līgumu vai veiktu ar līgumu saistītas darbības;

 • Lai apstrādātu jūsu reģistrāciju kādā no mūsu tīmekļa vietnēm vai lietotnēm vai pieteikšanos jebkādā mūsu organizētā konkursā.
 • Lai nosūtītu jums informāciju par izmaiņām mūsu noteikumos vai politikās.

(2) Ja tas nepieciešams tādos nolūkos, kas ir mūsu vai trešo personu leģitīmajās interesēs. Šādas intereses ir:

 • Nodrošināt jums piekļuvi saturam un funkcionalitātei vietnēs un lietotnēs.
 • Nosūtīt jums jūsu pieprasīto informāciju.
 • Nodrošināt mūsu vietņu un lietotņu drošību, cenšoties novērst nesankcionētas vai ļaunprātīgas darbības.
 • Īstenot mūsu lietošanas noteikumu un citu politiku ievērošanu un palīdzēt citām organizācijām (piemēram, autortiesību īpašniekiem) īstenot savas tiesības.
 • Individuāli pielāgot jums saturu, reklāmas un piedāvājumus.

(3) Kad jūs sniedzat mums piekrišanu:

 • Kad jūs lūdzat, lai mēs sūtām jums mārketinga informāciju ar mēdija starpniecību, ja mēs lūdzam jūsu piekrišanu (piemēram, e-pasta mārketings).
 • Kad jūs atļaujat mums kopīgot jūsu datus ar trešajām personām, piemēram, māksliniekiem, lai tie var sūtīt jums mārketinga materiālus.
 • Kad jūs sniedzat mums piekrišanu sīkdatņu izvietošanai un tamlīdzīgu tehnoloģiju izmantošanai.
 • Citos gadījumos, kad mēs lūdzam jūsu piekrišanu kādā nolūkā, ko mēs izskaidrojam tajā laikā.

(4) Ar likumu noteiktos nolūkos:

 • Kad mums nepieciešama vecāku piekrišana tiešsaistes pakalpojumu sniegšanai bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem vai attiecīgo vecumu, līdz kādam ir nepieciešama vecāku piekrišana. Tomēr kopumā mūsu vietnes un lietotnes nav paredzētas bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.
 • Lai reaģētu uz valdības vai tiesībsargājošo iestāžu, kas veic izmeklēšanu, pieprasījumiem.

KĀ MĒS KOPĪGOJAM JŪSU DATUS

Ņemot vērā citus šīs politikas noteikumus, mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar šādām personām:

 • Grupas uzņēmumi

Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar mūsu filiālēm vai grupas uzņēmumiem visā pasaulē iepriekš norādītajos nolūkos. Ja jūs sniedzat mums atļauju reģistrācijas procesa gaitā, mēs kopīgosim jūsu personas datus arī ar citām Sony filiālēm izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos.

 • Mākslinieki

Ja ir saņemta jūsu piekrišana tiešajam mārketingam, mēs varam kopīgot jūsu personas datus arī ar tiem māksliniekiem, par kuriem jūs esat izrādījis interesi (un to menedžmenta sabiedrībām), un tie var izmantot jūsu datus, lai sniegtu jums atjauninātu informāciju par sevi.

 • Citas trešās personas

Mēs varam nosūtīt vai nodot personas datus trešajām personām saistībā ar Sony Music vai jebkādas tās daļas pārdošanu, apvienošanu, konsolidāciju, kontroles maiņu, nozīmīgu aktīvu nodošanu, reorganizāciju vai likvidāciju.

Mēs varam pēc saviem ieskatiem kopīgot ar citiem noteiktu statistikas datu kopumu par pirkumiem un mūsu satura lietošanu, un to skaitā var būt tādi demogrāfiskie dati kā lietotāju grupu vecuma amplitūda un/vai ģeogrāfiskā atrašanās vieta. No šādas statistikas nav identificējami nekādi personas dati (piemēram, vārdi vai e-pasta adreses).

 • Īpašos apstākļos

Mēs varam atklāt personas datus īpašos gadījumos, kad mums ir iemesls uzskatīt, ka šo datu atklāšana ir nepieciešama, lai identificētu, sazinātos vai celtu prasību pret kādu, kas var būt izraisījis aizskārumu vai traucējumu (tīši vai netīši) (a) vai (b) punktā aprakstīto personu tiesībām vai īpašumam. Personas dati var tikt kopīgoti ar valsts iestādēm un/vai tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām, ja tas nepieciešams iepriekš minētajos nolūkos vai tad, ja to prasa likums vai tas nepieciešams mūsu leģitīmo interešu tiesiskai aizsardzībai saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

Ja jūs iesniedzat saturu vietnē vai lietotnē, tas tiks publiski izpausts.

 • Piegādātāji

Ja jūs reģistrējaties tādai akcijai kā konkurss, balvu izloze vai sacensības, ko rīko trešā persona, jūsu personas dati tiks atklāti organizatoram akcijas administrēšanai. Tas nozīmē arī to, ka jūsu personas dati var tikt iekļauti uzvarētāju sarakstā.

Mēs kopīgojam datus ar trešajām personām, kuras mūsu vārdā pilda tādas funkcijas kā mūsu vietnes un lietotņu izvietošana vai darbība, e-pastu sūtīšana un datu analizēšana.

STARPTAUTISKA PĀRSŪTĪŠANA

Mūsu iegūtie dati var tikt pārsūtīti un glabāti vietā, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs vai kādā citā valstī ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (“EEZ”). Piemēram, ja kāds no mūsu vai jebkura mūsu EEZ ietvaros esošo pakalpojumu sniedzēju serveriem laiku pa laikam atrodas ārpus EEZ; ja viens no mūsu pakalpojumu sniedzējiem vai piegādātājiem atrodas valstī ārpus EEZ, vai tad, ja mēs kopīgojam jūsu datus (atbilstoši iepriekšējai sadaļai “Kā mēs kopīgojam jūsu datus”).

Ja informācija tiek pārsūtīta ārpus EEZ, un ja tā tiek pārsūtīta ieinteresētai personai vai piegādātājam tādā valstī, uz ko neattiecas ES Komisijas lēmums par pietiekamu aizsardzības līmeni, dati tiek atbilstoši aizsargāti ar ES Komisijas apstiprinātām standartklauzulām, atbilstošu Privātuma vairoga sertifikāciju vai piegādātāja apstrādātājam saistošiem uzņēmuma noteikumiem. Ja jūs vēlaties saņemt to kopiju, lūdzam sazināties ar mums turpmāk aprakstītajā veidā.

SĪKDATNES UN CITAS SEKOŠANAS TEHNOLOĢIJAS

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatnes ir nelielus informācijas apjomus saturošas teksta datnes, kas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Tad katrā turpmākajā apmeklējumā sīkdatnes tiek sūtītas atpakaļ uz to izcelsmes vietni vai uz citu tīmekļa vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes ir noderīgas, jo tās ļauj tīmekļa vietnei atpazīt lietotāja ierīci.

Sīkdatnes mums palīdz pilnveidot mūsu vietni un sniegt labāku, vairāk personalizētu pakalpojumu, piemēram, saglabājot informāciju par jūsu izvēlēm un ļaujot mums atpazīt jūs, kad atgriežaties mūsu vietnē. Jūs varat atteikties pieņemt sīkdatnes, aktivizējot iestatījumus savā interneta pārlūkā. Tomēr lūdzam ievērot, ka šādu iestatījumu izvēles gadījumā atsevišķas mūsu vietnes daļas var nedarboties atbilstoši.

Informācija, ko mēs iegūstam, var ietvert IP adreses, pārlūka versiju, apmeklējumu skaitu, kādām lapām jūs piekļūstat un kādas ir jūsu aplūkošanas izvēles. Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam šādas sīkdatņu kategorijas:

Kategorija 1: Noteikti nepieciešamās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir būtiskas, lai ļautu jums pārvietoties tīmekļa vietnē un izmantot tādas tās funkcijas kā piekļūšanu tīmekļa vietnes drošajām zonām. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams sniegt jūsu pieprasītus pakalpojumus, tādus kā jebkādas iepirkumu groza pozīcijas. Mēs neizmantojam šīs sīkdatnes tādas informācijas iegūšanai par jums, ko varētu izmantot profilēšanai, reklamēšanai vai jūsu interneta apmeklējumu iegaumēšanai.

Kategorija 2: Veiktspējas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes iegūst informāciju par to, kā apmeklētāji lieto mūsu tīmekļa vietni. Piemēram, uz kurām lapām apmeklētāji dodas visbiežāk un vai jūs saņemat ziņas no tīmekļa vietnēm par kļūmēm. Šīs sīkdatnes neiegūst informāciju, kas identificē jūs kā apmeklētāju. Visa šo sīkdatņu iegūtā informācija tiek apkopota, un tādējādi tā ir anonīma. Tā tiek izmantota tikai tīmekļa vietnes darbības uzlabošanai.

Kategorija 3: Funkcionalitātes sīkdatnes

Šīs sīkdatnes atceras jūsu izdarītās izvēles, piemēram, no kādas valsts jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, jūsu valoda vai reģions. Tās var izmantot, lai nodrošinātu jums jūsu izvēlēm atbilstošāku pieredzi, individualizētu jūsu apmeklējumus un padarītu tos patīkamākus. Šo sīkdatņu iegūtā informācija var būt anonimizēta, un tās nevar izsekot jūsu pārlūka darbību citās tīmekļa vietnēs.

Kategorija 4: Mērķu sīkdatnes vai reklāmas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes iegūst informāciju par jūsu pārlūkošanas paradumiem, lai labāk pielāgotu reklāmas jums un jūsu interesēm. Tās arī mēdz ierobežot reklāmas parādīšanas reižu skaitu un palīdz novērtēt reklāmas kampaņas efektivitāti. Parasti sīkdatnes izvieto trešo personu reklāmas tīkli ar tīmekļa vietnes operatora atļauju. Tās atceras jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes un dalās šajā informācijā ar citām personām, piemēram, reklamētājiem. Mērķu vai reklāmas sīkdatnes bieži ir piesaistītas citas organizācijas nodrošinātajai vietnes funkcionalitātei.

Kategorija 5: Sociālo mēdiju sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ļauj jums kopīgot jūsu veiktās darbības tīmekļa vietnē tādos sociālajos mēdijos kā Pinterest, Facebook un Twitter. Mēs nekontrolējam šīs sīkdatnes. Šī informācija var būt piesaistīta mērķa/reklāmas darbībām. Lai noskaidrotu, kā darbojas šīs sīkdatnes, lūdzam skatīt attiecīgā sociālā mēdija privātuma politiku.

Tīmekļa bāku izmantošana

Dažas no mūsu tīmekļa vietnēm var saturēt arī elektroniskus attēlus, kas pazīstami kā tīmekļa bākas, cita starpā, tās ļauj mums uzskaitīt lietotājus, kuri ir apmeklējuši šīs lapas. Tīmekļa bākas iegūst tikai ierobežotu informāciju, tai skaitā sīkdatņu numuru, lapas aplūkošanas laiku un datumu un tās lapas aprakstu, kurā pastāvīgi atrodas tīmekļa vietne. Mēs varam izmantot arī trešo personu reklamētāju izvietotas tīmekļa bākas. Šīs bākas nesatur nekādu identificējamu personīgu informāciju, un tās izmanto tikai konkrētas akcijas efektivitātes izsekošanai.

Piekrišana sīkdatnēm

Mums nepieciešama jūsu piekrišana, lai izvietotu sīkdatnes jūsu ierīcē. Ja jūs vispār nevēlaties saņemt sīkdatnes, jūs varat pārveidot savu pārlūku tā, lai tas informē jūs, kad tiek sūtītas sīkdatnes, vai arī jūs varat pavisam noraidīt sīkdatnes.

Jūs varat atsaukt mums sniegto piekrišanu izmantot sīkdatnes jebkurā laikā. Ja jūs vēlaties ierobežot vai bloķēt tīmekļa pārlūka sīkdatnes, kas ir iestatītas jūsu ierīcē, to var izdarīt ar jūsu pārlūka iestatījumu palīdzību; jūsu pārlūka Palīdzības funkcija pastāstīs, kā to izdarīt. Jūs arī varat izmantot sava pārlūka iestatījumus, lai dzēstu jau iestatītās sīkdatnes.

Vai arī jūs varat izvēlēties apmeklēt www.aboutcookies.org, kas satur visaptverošu informāciju par to, kā to izdarīt plašā darbvirsmas pārlūku klāstā. Tomēr jāatceras, ka tad, ja jūs izvēlaties šādus iestatījumus, iespējams, jūs nevarēsiet piekļūt atsevišķām mūsu vietnes daļām, vai arī noteikts saturs vai funkcionalitāte var nebūt pieejama.

Ja jūs vēlaties atteikties no trešo personu sīkdatņu saņemšanas saistībā ar uzvedībai pielāgotu reklāmu, dodieties uz www.youronlinechoices.eu. Atteikšanās nenozīmē to, ka jūs vairs nesaņemsiet tiešsaistes reklāmas. Tas nozīmē, ka uzņēmums vai uzņēmumi, no kuriem jūs atteicāties, vairs nepiegādās jūsu tīmekļa izvēlēm un lietošanas paradumiem pielāgotas reklāmas.

JŪSU TIESĪBAS

Vienmēr, kad mēs paļaujamies uz jūsu piekrišanu, jūs varat atsaukt šo piekrišanu, lai gan mums var būt arī cits tiesiskais pamats veikt jūsu datu apstrādi citos nolūkos, piemēram, tādos, kādi norādīti iepriekš. Dažos gadījumos mēs varam sūtīt jums tiešā mārketinga materiālus bez jūsu piekrišanas. Jums ir absolūtas tiesības jebkurā laikā atteikties no tiešā mārketinga vai profilēšanas, ko mēs veicam tiešā mārketinga nolūkos. To var izdarīt, sekojot norādījumiem elektroniskajā saziņā vai nosūtot e-pastu uz  [email protected].

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst vai ierobežot (apturēt jebkādu aktīvu) jūsu personas datu apstrādi un saņemt personas datus, ko jūs iesniedzat mums līguma nolūkos vai ar jūsu piekrišanu, strukturētā, mašīnlasāmā formātā.

Turklāt jūs varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi dažos apstākļos (it sevišķi tad, ja mums nav nepieciešams apstrādāt datus līgumiskas vai citas juridiskas prasības izpildei, vai tad, ja mēs izmantojam šos datus tiešā mārketinga nolūkos).

Šīs tiesības var tikt ierobežotas, piemēram, ja, izpildot jūsu pieprasījumu, tiktu atklāti personas dati par citu personu, ja tas var pārkāpt trešās personas tiesības (tai skaitā mūsu tiesības), vai ja prasāt izdzēst informāciju, kas mums jāglabā saskaņā ar likumu, vai kuras glabāšanai mums ir tiesisks pamats.

Attiecīgie izņēmumi ir iekļauti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Mēs jūs informēsim par izņēmumiem, uz kuriem mēs atsaucamies, atbildot uz jūsu pieprasījumu.

Lai izmantotu jebkuras no šīm tiesībām, jūs varat sazināties ar mums, izmantojot turpmāk norādīto informāciju. Ja jums ir kādi neatrisināti jautājumi, jums ir tiesības sūdzēties ES datu aizsardzības iestādei pēc jūsu dzīves vai darba vietas, vai pēc vietas, kurā pēc jūsu ieskatiem varētu būt noticis pārkāpums.

Obligātie dati ir norādīti attiecīgajās veidlapās, ko jūs aizpildāt. Ja datu sniegšana ir obligāta, attiecīgo datu nesniegšanas gadījumā mēs nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumus par reģistrēšanos, piedalīšanos konkursā vai citādu iesaisti Sony Music vai ar tās māksliniekiem. Visa pārējā jūsu informācija var tikt sniegta pēc jūsu izvēles.

KĀ ES VARU SAZINĀTIES?

Mēs ceram, ka varam sniegt atbildes uz jūsu iespējamiem jautājumiem par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus. Ja jums ir jebkādas bažas par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, vai tad, ja jūs vēlaties atteikties no tiešā mārketinga, jūs varat sazināties, izmantojot [email protected]

CIK ILGI TIEK GLABĀTI MANI DATI?

Kad mēs apstrādājam datus sakarā ar jūsu reģistrāciju mūsu vietņu lietošanai, mēs to darām tik ilgi, kamēr jūs turpināt būt mūsu vietņu aktīvs lietotājs.

Kad mēs apstrādājam personas datus mārketinga nolūkos vai ar jūsu piekrišanu, mēs tos apstrādājam līdz brīdim, kad jūs lūdzat mūs pārtraukt apstrādi, un īsu laiku pēc tam (lai ļautu mums izpildīt jūsu pieprasījumus). Mēs arī dokumentējam faktu, ka jūs esat lūdzis nesūtīt tiešā mārketinga materiālus vai neapstrādāt jūsu datus, uz nenoteiktu laiku, lai mēs varam ievērot jūsu pieprasījumu nākotnē.

Kad mēs apstrādājam personas datus sakarā ar līguma izpildi vai konkursa vajadzībām, mēs glabājam datus tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem, kas attiecas uz konkrēto datu veidu un datu iegūšanas gadījumu.

CITAS TĪMEKĻA VIETNES

Mūsu tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un uz tām neattiecas šī privātuma un sīkdatņu politika. Ja jūs piekļūstat citām vietnēm, izmantojot norādītās saites, šo vietņu operatori var iegūt informāciju no jums un apstrādāt to citādāk, nekā to darām mēs.

IZMAIŅAS MŪSU PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKĀ

Mēs varam grozīt, mainīt vai citādi atjaunināt šo privātuma un sīkdatņu politiku jebkurā laikā. Mēs norādīsim visas izmaiņas, atjauninot datumu politikas augšpusē, un nepieciešamības gadījumā sazināsimies ar jums. Mēs iesakām jums laiku pa laikam pārskatīt šo politiku.