Privacy Policy (LT)

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Paskutinį kartą atnaujinta 2018 m. gegužės 25 d.

KAS MES ESAME

Ši privatumo ir slapukų politika paaiškina Sony Music Entertainment Finland Oy duomenų apsaugos praktikas. Sony Music Entertainment Finland Oy yra Suomijoje registruota bendrovė, kurios juridinio asmens numeris yra 0776124-0, buveinės adresas yra  Tallberginkatu 2A, 00180, Helsinkis, Suomija. Kur mes nurodome „Sony Music“, „Sony Music Entertainment“, „mus“ ar „mes“, mes turime omenyje Sony Music Entertainment Finland Oy (ar bet kokį Sony Music Entertainment juridinį asmenį, naudojanti Jūsų duomenis pagal šią politiką).

Mes esame įsipareigoję apsaugoti ir ginti Jūsų privatumą, taigi toliau nurodome pagrindą, kuriuo remiantis asmens duomenys, gauti iš Jūsų arba kuriuos Jūs pateikiate mums, bus tvarkomi. Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šį tekstą tam, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir praktiką, susijusią su Jūsų asmens duomenimis, taip pat, kaip mes su šiais duomenimis elgsimės.

ESMINĖS NUOSTATOS

 • Mes naudojame asmens duomenis, kad Jums būtų suteikta prieiga naudotis tinklapio turinio ypatybėmis, kad vykdytume Jūsų registraciją bei kad pateiktume Jums reikalaujamą turinį, susijusį su mūsų muzika bei kitais pasiūlymais.
 • Mūsų pagrindiniai bei atlikėjų tinklapiai pateikia interaktyvias charakteristikas, kurios veikia kartu su socialiniais tinklais, tokiais kaip Facebook ir Twitter. Jeigu Jūs naudojate šias charakteristikas, šie tinklapiais atsiųs mums Jūsų asmens duomenis.
 • Dauguma mūsų turinio nėra sukurtas vaikams. Kiek mums yra žinoma, mes nerenkame asmeninės informacijos apie vaikus, jaunesnius nei 13 metų, ir mes galime paklausti Jūsų amžiaus iki Jums užsisakant naujienlaiškius arba iki pradedant naudotis mūsų turiniu.
 • Jeigu Jūs sutinkate, mes Jums atsiųsime naujienas bei reklaminę medžiagą apie Sony Music, įskaitant ir apie mūsų atlikėjus. Jūs galite persigalvoti bet kuriuo metu ir paprašyti mūsų nustoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara. Šioje politikoje taip pat paaiškinama, kada mes tvarkome asmens duomenis mūsų teisėtų interesu pagrindu. Jūs galite paprašyti mūsų nustoti tvarkyti šiuos duomenis.  
 • Mes viešai atskleidžiame Jūsų asmens duomenis, kuomet Jūs paskelbiate turinį per mūsų tinklapius ar programėles. Mes atskleidžiame asmens duomenis, kuomet Jūs sutinkate, kad mes galime dalytis duomenimis su mūsų verslo partneriais ar kitomis Sony grupės įmonėmis. Mes taip pat dalijamės duomenimis su atlikėjais tais atvejais, kuomet Jūs sutinkate gauti rinkodaros pranešimus bei trečiosioms šalims tvarkyti duomenis mūsų vardu arba kuomet toks dalijimasis yra reikalaujamas pagal teisės aktus, arba tam tikromis kitomis situacijomis.
 • Mes galime perduoti atitinkamus asmens duomenis į Jungtines Amerikos Valstijas arba į kitas valstybes už EEE ribų.
 • Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas, kad pritaikytume turinį ir reklamą bei geresniam mūsų turinio funkcionavimui.

SPECIALUS PRANEŠIMAS JAUNESNIEMS NEI 13 METŲ VAIKAMS

JŪS TURITE BŪTI 13 METŲ ARBA VYRESNI, KAD GALĖTUMĖTE UŽSIREGISTRUOTI MŪSŲ TINKLAPYJE. PRAŠOME JŪSŲ NESIREGISTRUOTI, JEIGU ESATE JAUNESNI NEI 13 METŲ.

SPECIALUS PRANEŠIMAS TĖVAMS

Kol, kiek mums yra žinoma, mes neleidžiame registruotis vaikams, jaunesniems nei 13 metų, tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikų veiklą internete bei apsvarstyti galimybę pasinaudoti tėvų priežiūros įrankius, padedančius užtikrinti draugišką vaikui aplinką internete, kurie teikiami interneto paslaugų teikėjų ir programinės įrangos gamintojų. Šie įrankiai taip pat gali neleisti Jūsų vaikams internete atskleisti savo vardo, adreso bei kitos asmeninės informacijos be tėvų leidimo.

KAIP MES RENKAME JŪSŲ DUOMENIS

Mes galime rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, susijusius su Jumis, Jums pateikiant asmens duomenis, kuomet pildote formas arba kuomet susisiekiate su mumis. Tai reiškia, įskaitant, bet neapsiribojant, ir informaciją, pateiktą registruojantis naudoti mūsų tinklapį (arba tampant jo nariu), prenumeruojant bet kokias paslaugas (t. y. naujienlaiškius), užsisakant parsisiuntimus, skelbiant medžiagą arba reikalaujant tolimesnių paslaugų.

Naudodami slapukus bei kitas sekimo technologijas

Taip pat, savo tinklapyje mes naudojame informaciją informacijai rinkti, kuri leidžia pagerinti Jūsų patirtį internete, matuoti mūsų publiką bei teikti Jums personalizuotą reklamą. Mes šią technologiją visoje politikoje vadiname „slapukais“, tačiau tai apima visas panašias technologijas, įskaitant tinklo signalus, jungimosi laikmenas, taškų žymes, „gifus“ (apibūdinama žemiau). Mes naudojame mūsų nuosavus bei trečiųjų asmenų slapukus tam, kad surinktume informaciją, kurios reikalaujame. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite dalį „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“, esančią žemiau.

Kartais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų. Pavyzdžiui, jeigu Jūs naudojate „Patinka“ arba „Dalintis“ mygtuką tam tikram veiksmui mūsų tinklapiuose arba programėlėse, tokiu atveju tretysis asmuo pasidalins šia informacija su mumis. Jeigu Jūs dalyvaujate tinklapių ar programėlių veikloje – pavyzdžiui, dalyvaujate Facebook aplikacijoje – Jūs galite leisti mums gauti prieigą prie asmens duomenų, laikomų Facebook ar kitų tinklapio ar programėlės savininkų.

Jeigu mes teikiame paslaugas internetu vaikui, kuomet yra reikalingas tėvų sutikimas, mes galime paprašyti vieno iš tėvų el. pašto adreso tam, kad galėtume paprašyti sutikimo.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS

Asmens duomenis, surinktus per turinį, mes naudojame:

 1.  Sutarties arba veiksmų, susijusių su sutartimi, vykdymui;
  • Tam, kad tvarkytume Jūsų registraciją viename iš mūsų tinklapių ar programėlių, arba tam, kad įtrauktume Jus į mūsų rengiamo konkurso dalyvių sąrašą.
  • Kad galėtume Jums siųsti informaciją apie mūsų taisyklių ar politikų pasikeitimus.
 2.  Kuomet tai yra būtina mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų tikslais. Šie interesai yra:
  • Teikti Jums prieigą prie turinio ir ypatybių tinklapiuose ir programėlėse.
  • Atsiųsti Jums informaciją, kurios prašėte.
  • Užtikrinti mūsų tinklapių ir programėlių apsaugą siekiant uždrausti neleistinas ir kenksmingas veiklas.
  • Užtikrinti atitiktį mūsų naudojimo sąlygoms ir kitoms politikoms bei padėti organizacijoms (tokioms kaip intelektinės nuosavybės teisių turėtojai) įgyvendinti savo teises.
  • Pritaikyti turinį, reklamą ir pasiūlymus Jums.
 3. Kur Jūs duodate mums sutikimą:
  • Kur Jūs prašote mūsų siųsti Jums rinkodaros informaciją per žiniasklaidos priemonę mums paklausus Jūsų sutikimo (pavyzdžiui, el. pašto rinkodara).
  • Kuomet Jūs leidžiate dalytis Jūsų duomenimis su trečiaisiais asmenimis, pavyzdžiui, atlikėjais, kad jie galėtų siųsti Jums rinkodaros pranešimus.
  • Kuomet Jūs leidžiate mums patalpinti slapukus bei kitas sekimo technologijas.
  • Kitais atvejais, kuomet mes prašome Jūsų sutikimo tuo metu nurodytam tikslui.
 4. Kai to reikalauja teisės aktai:
  • Kuomet mums reikalingas vieno iš tėvų sutikimas, kad galėtume teikti paslaugas internetu jaunesniems nei 16 metų, arba atitinkamo amžiaus, kuomet reikalingas tėvų sutikimas, vaikams. Vis dėlto, mūsų tinklapiai bei programėlės nėra iš esmės pritaikytos jaunesniems nei 16 metų vaikams.
  • Atsakant į prašymus iš valdžios ar teisėsaugos institucijų, atliekančių tyrimą.

KAIP MES DALIJAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS

Atsižvelgiant į kitas šios politikos sąlygas, mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su toliau nurodytais subjektais:

(a) Įmonių grupės

Mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su mūsų grupės įmonėmis visame pasaulyje aukščiau nurodytais tikslais. Kuomet Jūs suteikiate mums leidimą registracijos procese, mes taip pat dalysimės Jūsų asmens duomenimis su kitomis susijusiomis Sony bendrovėmis jų tiesioginės rinkodaros tikslu.

(b) Atlikėjai

Kuomet Jūs sutiksite su tiesiogine rinkodara, mes taip pat galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su atlikėjais (bei jų valdymo įmonėmis), kuriais Jūs domitės bei kurie gali naudoti Jūsų duomenis tam, kad pateiktų Jums naujausią informaciją apie juos.

(c) Kiti tretieji asmenys

Mes galime perduoti ar paskirti asmens duomenis tretiesiems asmenims, susijusiems su Sony Music ar bet kurios jos dalies pardavimu, susijungimu, konsolidacija, bendrovės kontrolės pasikeitimu, esminio turto perdavimu, reorganizavimu ar likvidavimu.

Mes galime savo nuožiūra dalytis su kitais atitinkamais bendrais statistiniais duomenimis apie mūsų turinio įsigijimus ir naudojimą, kai tuo tarpu šie duomenys taip pat gali reikšti ir demografinius duomenis, tokius kaip, amžiaus grupė ir/arba demografinė naudotojų grupių vieta. Jokie asmens duomenys (tokie kaip vardai ar el. pašto adresai) iš minimos statistikos nebus identifikuotini.

(d) Specialios aplinkybės

Mes galime atskleisti asmens duomenis tam tikrais atvejais, kuomet mes turime pagrindo manyti, kad šių duomenų atskleidimas yra būtinas siekiant identifikuoti, susisiekti arba pradėti teisminį procesą prieš ką nors, kas gali daryti žalą arba (tiesiogiai arba netiesiogiai) riboti asmenų, nurodytų (a) arba (b) pastraipose, teises arba nuosavybę. Asmens duomenimis gali būti dalijamasi ir su valdžios ir/arba teisėsaugos institucijomis, jeigu tai yra būtina aukščiau nurodytais tikslais, privaloma pagal teisės aktus arba siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus pagal taikytinus teisės aktus.

Jeigu Jūs pateikiate turinį į mūsų tinklapį arba programėlę, tai bus paviešinta.

(e) Tiekėjai

Jeigu Jūs registruojatės akcijoje, tokioje kaip, varžybos, prizų traukimas arba konkursas, organizuojamas trečiojo asmens, Jūsų asmens duomenys bus atskleisti organizatoriui akcijos organizavimo tikslais. Tai taip pat gali reikšti, jog Jūsų asmens duomenys bus įtraukti į laimėtojų sąrašą.

Mes dalijamės duomenimis su trečiaisiais asmenimis, veikiančiais mūsų vardu, pavyzdžiui, vykdant mūsų tinklapio ar programėlių prieglobos ar priežiūros veiklą, siunčiant el. laiškus bei atliekant duomenų analitiką.

TARPTAUTINIS PERDAVIMAS

Mūsų surenkami duomenys gali būti perduoti ir laikomi Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje arba bet kokioje kitoje valstybėje už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų. Pavyzdžiui, jeigu bet kuris mūsų arba bet kuris mūsų EEE įsisteigusių paslaugų teikėjų serverių kartas nuo karto yra laikomi už EEE ribų; jeigu vienas iš mūsų paslaugų teikėjų arba tiekėjų yra įsisteigę už EEE ribų; arba jeigu mes dalijamės Jūsų duomenimis (kaip nurodyta „Kaip mes dalijamės Jūsų duomenimis“ skiltyje).

Kuomet informacija yra perduodama už EEE ribų bei kur ji bus perduodama suinteresuotam asmeniui arba pardavėjui valstybėje, kurios atžvilgiu Europos Komisija nėra priėmusi adekvatumo sprendimo, duomenys bus adekvačiai apsaugoti Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis, atitinkamu „Privatumo Skydo“ sertifikavimu arba pardavėjo Tvarkytojo Įmonei Privalomomis Taisyklėmis.

SLAPUKAI BEI KITOS SEKIMO TECHNOLOGIJOS

Kas yra slapukas?

Slapukai yra mažos teksto laikmenos saugančios mažus informacijos kiekius bei kurios yra parsiunčiamos į Jūsų įrenginį, kuomet apsilankote tinklapyje. Slapukai yra nusiunčiami atgal į kilmės tinklapį arba į kitą tinklapį, atpažįstantį tą slapuką, kiekvieno apsilankymo metu. Slapukai yra naudingi, kadangi jie leidžia tinklapiui atpažinti naudotojo įrenginį.

Slapukai padeda mums pagerinti mūsų tinklapį bei teikti geresnę bei labiau pritaikytą paslaugą, pavyzdžiui, laikant informaciją apie Jūsų pasirinkimus bei leidžiant mums atpažinti, kuomet Jūs grįžtate į mūsų tinklapį.  Jūs galite atsisakyti slapukų aktyvuodami nustatymus savo naršyklėje. Vis dėlto, turėkite omenyje, jog Jums pasirinkus tokius nustatymus, atitinkamos mūsų tinklapio dalys gali tinkamai neveikti.

Į mūsų renkamą informaciją gali patekti IP adresai, naršyklės versija, apsilankymų skaičius, aplankyti puslapiai ir rodymo prioritetai.  

Savo tinklapyje mes naudojame šias slapukų kategorijas:

1 Kategorija: griežtai būtini slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte judėti po tinklapį bei naudotis jo ypatybėmis, tokiomis kaip, patekimas į saugomas tinklapio zonas. Be šių slapukų Jūsų prašytos paslaugos, pavyzdžiui, pirkinių krepšelio prekės, negali būti teikiamos. Mes nenaudojame šių slapukų informacijos apie Jus, kuri gali būti panaudota profiliavimui, reklamai ar įsiminti, kur internete Jūs lankėtės, rinkimui.

2 Kategorija: Veiklos slapukai

Šie slapukai renka informacija apie tai, kaip lankytojai naudoja mūsų tinklapį. Pavyzdžiui, kuriuos puslapius lankytojai lanko dažniausiai, taip pat, ar gaunate klaidos pranešimų iš tinklo puslapių. Šie slapukai nerenka informacijos, kuri identifikuoja Jus kaip lankytoją. Visa informacija, kurią surenka šie slapukai, yra apibendrinama ir todėl anoniminė. Ji yra naudojama tik pagerinti tinklapio veikimui.

3 Kategorija: funkcionalumo slapukai

Šie slapukai atsimena Jūsų pasirinkimus, tokius kaip, valstybė, iš kurios Jūs lankotės tinklapyje, kalba arba regionas, kuriame esate. Šie slapukai gali vėliau būti panaudoti Jums teikiant daug tinkamesnę Jūsų pasirinkimams patirtį bei padaryti Jūsų apsilankymus daug labiau pritaikytus bei malonesnius. Informacija, kurią surenka šie slapukai, gali būti anonimizuota ir slapukai negali sekti Jūsų naršyklės veiklos kituose tinklapiuose.

4 Kategorija: Priežiūros slapukai arba reklamos slapukai

Šie slapukai renka informaciją apie Jūsų naršymo įpročius tam, kad pritaikytų reklamą Jums ir Jūsų interesams. Jie taip pat yra naudojami siekiant apriboti matomos reklamos skaičių bei padėti apskaičiuoti reklamos kampanijos efektyvumą. Šie slapukai dažniausiai yra patalpinami trečiųjų asmenų reklamos tinklų turint tinklapio operatoriaus leidimą. Jie atsimena tinklapius, kuriuos aplankote, o šia informacija yra pasidalijama su kitomis šalimis, pavyzdžiui, reklamuotojais. Dažnai priežiūros arba reklamos slapukai yra susiję su tinklapio funkcionalumu, teikiamu kitos organizacijos.

5 Kategorija: Socialinių tinklų slapukai

Šie slapukai leidžia Jums socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, Pinterest, Facebook ar Twitter, dalytis, ką veikėte tinklapyje. Šie slapukai nėra mūsų kontrolėje. Ši informacija gali būti susijusi su priežiūros/reklamos veikla. Prašome peržvelgti atitinkamas socialinių tinklų privatumo politikas norėdami sužinoti, kaip šie slapukai veikia.

Tinklo signalų naudojimas

Kai kurie mūsų tinklapio puslapiai gali turėti elektroninių atvaizdų, dar žinomų kaip tinklo signalai, be kita ko, leidžiančių mums suskaičiuoti naudotojus, aplankiusius šiuos tinklapius. Tinklo signalai renka tik ribotą informaciją, įskaitant, slapuko numerį, puslapio peržiūros laiką ir datą bei puslapio aprašymą, kuriame šis tinklo puslapis yra. Mes taip pat galime leisti trečiųjų asmenų reklamuotojų patalpintus tinklo signalus. Šie signalai nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos ir yra naudojami tik atitinkamos kampanijos efektyvumo sekimui.

Sutikimas su slapukais

Siekdami įdiegti slapukus Jūsų įrenginyje, mes reikalaujame jūsų sutikimo. Jei Jūs nenorite gauti jokių slapukų, galite modifikuoti savo naršyklę taip, kad ji praneštų Jums, kai į naršyklę yra siunčiami slapukai, arba galite visiškai atsisakyti slapukų.

Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl mūsų slapukų naudojimo. Jei norite apriboti ar blokuoti naršyklės slapukus, kurie buvo nustatyti jūsų įrenginyje, tai galite padaryti naudodamiesi savo naršyklės nustatymais; Pagalbos funkcija jūsų naršyklėje turėtų nurodyti, kaip tai galite padaryti. Taip pat galite naudoti savo naršyklės nustatymus, kad ištrintumėte jau nustatytus slapukus.

Taip pat galite apsilankyti www.aboutcookies.org, kur galite rasti išsamią informaciją, kaip tai padaryti įvairiose darbalaukio naršyklėse. Tačiau, atkreipkite dėmesį, kad jei pasirinksite tokius nustatymus, galimai negalėsite naudotis tam tikromis mūsų svetainės dalimis arba tam tikras turinys ar funkcijos gali būti neprieinamos. 

Jei norite atsisakyti kitų trečiųjų šalių slapukų, susijusių su elgesiu grindžiama reklama, apsilankykite www.youronlinechoices.eu. Atsisakymas nereiškia, kad nebegausite reklamos internete. Tai reiškia, kad įmonė ar įmonės, kurių reklamos Jūs atsisakėte, nebeteiks reklamų, pritaikytų Jūsų naršyklės nustatymams ir naudojimo įpročiams.

 

JŪSŲ TEISĖS

Kuomet mes pasikliausime Jūsų sutikimu, Jūs visada galėsite atšaukti šį sutikimą, nors gali būti atvejų, kai mes turėsime kitų teisinių pagrindų tvarkyti Jūsų duomenis siekdami aukščiau nurodytų tikslų. Kai kuriais atvejais mes galime atsiųsti Jums tiesioginės rinkodaros pranešimus be Jūsų sutikimo, remdamiesi savo teisėtais interesais. Jūs turite absoliučią teisę bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros ar profiliavimo, kurį vykdome tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti vykdydami komunikacijos instrukcijas, esančias elektroninėje žinutėje ar siųsdami elektroninį laišką el. paštu [email protected]

Jūs turite teisę paprašyti mūsų pateikti Jūsų asmens duomenų kopiją; taisyti, ištrinti ar apriboti (sustabdyti bet kokį aktyvų) Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą; ir gauti struktūrizuotu, kompiuteriu skaitomu formatu pateiktus asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate sudarydami sutartį arba davę savo sutikimą

Be to, tam tikromis aplinkybėmis galite nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys (ypač tais atvejais, kai mums nereikia tvarkyti duomenų, kad atitiktume sutartinius ar kitus teisinius reikalavimus, arba kai duomenis naudojame tiesioginei rinkodarai).

Šios teisės gali būti apribotos, pavyzdžiui, jei vykdant Jūsų prašymą būtų atskleisti kito žmogaus asmens duomenys, jei tai pažeistų trečiųjų asmenų teises (įskaitant mūsų teises), arba jei paprašytumėte ištrinti informaciją, kurią mes privalome išsaugoti pagal įstatymus ar turime įtikinamų teisėtų interesų.

Atitinkamos išimtys yra įtrauktos į BDAR ir kitų šalių nacionalinius įstatymus tai yra taikoma. Mes informuosime Jus apie atitinkamas išimtis, kuriomis remiamės atsakydami į Jūsų pateiktą prašymą.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, galite susisiekti su mumis naudodamiesi toliau pateikta informacija. Jei turite neišspręstų problemų, turite teisę skųstis ES duomenų apsaugos institucijai ten, kur gyvenate, dirbate ar kur, Jūsų manymu, pažeidimas galėjo būti padarytas.

Duomenys, kurie yra privalomi, nurodomi Jūsų užpildomose formose. Kai duomenų pateikimas yra privalomas, jei atitinkami duomenys nepateikiami, mes negalėsime įvykdyti Jūsų prašymų užsiregistruoti, dalyvauti konkurse ar kitaip bendrauti su „Sony Music“ ar jo atlikėjais. Visas kitas Jūsų informacijos pateikimas yra neprivalomas.

 

KAIP MAN SUSISIEKTI?

Tikimės, kad patenkinsime Jūsų užklausas, susijusius su Jūsų duomenų tvarkymu. Jei kyla abejonių dėl to, kaip tvarkome Jūsų duomenis, ar norite atsisakyti tiesioginės rinkodaros, galite susisiekti el. paštu [email protected].

 

KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

Kai tvarkome duomenis, susijusius su Jūsų registracija, kad galėtumėte naudotis mūsų svetainėmis, mes tai darome tol, kol Jūs esate aktyvus mūsų svetainių vartotojas.

Kai tvarkome asmens duomenis rinkodaros tikslais arba gavę Jūsų sutikimą, mes tvarkome duomenis tol, kol Jūs paprašysite mus sustoti, ir neilgai trukus po to (kad galėtume įgyvendinti Jūsų prašymus). Mes taip pat registruojame faktą, kad Jūs paprašėte mūsų nesiųsti Jums tiesioginės rinkodaros ar netvarkyti Jūsų duomenų neribotą laiką, tam, kad galėtume ateityje atsižvelgti į Jūsų prašymą.

Kuomet tvarkome asmens duomenis vykdydami sutartį ar konkursą, mes saugome duomenis tiek laiko, kiek to reikalauja atitinkami šalies įstatymai, susiję su duomenų rūšimi ir atveju, kad duomenys buvo renkami.

 
 
KITI TINKLALAPIAI
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes negalime valdyti ir kurioms netaikoma ši privatumo ir slapukų politika. Jei pateksite į kitas svetaines naudodamiesi pateiktomis nuorodomis, šių svetainių operatoriai gali rinkti ir apdoroti informaciją iš Jūsų kitaip, nei tai darome mes.
 
MŪSŲ PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKOS PAKEITIMAI
Mes galime modifikuoti, keisti ar kitaip atnaujinti šią privatumo ir slapukų politiką bet kuriuo metu. Mes nurodysime bet kokius pakeitimus atnaujindami datą politikos viršuje bei susisiekdami su Jumis tinkamu būdu. Mes skatiname Jus kartas nuo karto peržiūrėti šią politiką.