Privacy Policy (LT)

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. gruodžio 22 d.

KAS MES ESAME

Ši privatumo ir slapukų politika paaiškina Sony Music Entertainment Finland Oy („Sony Music Finland“) ir kitų Sony Music Entertainment įmonių, tvarkančių Jūsų duomenis, vadovaujantis šia politika (kartu vadinamos „Sony Music“ arba „mes“) duomenų tvarkymo praktikas. Sony Music Finland yra Suomijoje registruota bendrovė, kurios juridinio asmens numeris yra 0776124-0, buveinės adresas yra Tallberginkatu 2A, 00180, Helsinkis, Suomija.

Mes esame įsipareigoję apsaugoti ir ginti Jūsų privatumą, taigi toliau nurodome pagrindą, kuriuo remiantis asmens duomenys, gauti iš Jūsų arba kuriuos Jūs pateikiate mums, bus tvarkomi. Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šį tekstą tam, kad suprastumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.

ESMINĖS NUOSTATOS

 • Mes naudojame asmens duomenis, kad Jums būtų suteikta prieiga naudotis tinklapio turinio funkcijomis, kad vykdytume Jūsų registraciją bei kad pateiktume Jums reikalaujamą turinį, susijusį su mūsų muzika bei kitais pasiūlymais. Atitinkamų duomenų kategorijos išsamiau aprašytos skyriuje „Kaip renkame Jūsų duomenis“.
 • Mūsų pagrindinis tinklapis kaip ir atlikėjų tinklapiai pateikia interaktyvias charakteristikas, kurios veikia kartu su socialiniais tinklais, tokiais kaip Facebook, Instagram, YouTube ir TikTok. Jeigu Jūs naudojate šias funkcijas, šie tinklapiai atsiųs mums Jūsų asmens duomenis.
 • Dauguma mūsų turinio nėra sukurta vaikams. Kiek mums yra žinoma, mes nerenkame asmens duomenų apie vaikus, jaunesnius nei 14 metų[BK1] , ir mes galime paklausti Jūsų amžiaus iki Jums užsisakant naujienlaiškius arba iki pradedant naudotis mūsų turiniu.
 • Jeigu Jūs sutinkate, mes Jums atsiųsime naujienas bei reklaminę medžiagą apie „Sony Music“, įskaitant ir apie mūsų atlikėjus. Jūs galite persigalvoti bet kuriuo metu ir paprašyti mūsų nustoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara. Skyriuje „Kaip mes naudojame Jūsų duomenis“ taip pat paaiškinama, kada mes tvarkome asmens duomenis mūsų teisėtų interesu pagrindu. Jūs galite paprašyti mūsų nustoti tvarkyti šiuos duomenis sutinkamai su skyriumi „Duomenų subjekto teisės“. 
 • Mes viešai atskleidžiame Jūsų asmens duomenis, kuomet Jūs paskelbiate turinį per mūsų tinklapius ar programėles. Mes atskleidžiame asmens duomenis, kuomet Jūs sutinkate, kad mes galime dalintis duomenimis su mūsų verslo partneriais ar kitomis „Sony“ grupės įmonėmis. Mes taip pat dalinsimės duomenimis su atlikėjais tais atvejais, kuomet Jūs sutinkate gauti rinkodaros pranešimus, bei trečiosiomis šalimis tvarkančiomis duomenis mūsų vardu arba kuomet toks dalinimas yra privalomas pagal teisės aktus, ir kitais konkrečiais atvejais kaip plačiau yra apibūdinta skyriuje „Kaip mes dalinamės Jūsų duomenimis“.
 • Mes galime perduoti atitinkamus asmens duomenis į Jungtines Amerikos Valstijas arba į kitas valstybes už EEE ribų. Daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje “Tarptautinis perdavimas”.
 • Mes naudojame slapukus bei kitas sekimo technologijas, kad pritaikytume turinį ir reklamą bei geresniam mūsų turinio funkcionavimui. Daugiau informacijos apie šias technologijas ir jų naudojimo tikslą rasite skyriuje “Slapukai ir kitos sekimo technologijos”.

SPECIALUS PRANEŠIMAS JAUNESNIEMS NEI 14 METŲ VAIKAMS

JUMS TURI BŪTI 14 METŲ ARBA DAUGIAU, KAD GALĖTUMĖTE UŽSIREGISTRUOTI MŪSŲ TINKLAPYJE. PRAŠOME JŪSŲ NESIREGISTRUOTI, JEIGU ESATE JAUNESNI NEI 14 METŲ.

SPECIALUS PRANEŠIMAS TĖVAMS

Kol, kiek mums yra žinoma, mes neleidžiame registruotis vaikams, jaunesniems negu 14 metų, tėvai turėtų prižiūrėti savo vaikų veiklą internete bei apsvarstyti galimybę pasinaudoti tėvų priežiūros įrankius, padedančius užtikrinti draugišką vaikui aplinką internete, kurie teikiami interneto paslaugų teikėjų ir programinės įrangos gamintojų. Šie įrankiai taip pat gali neleisti Jūsų vaikams internete atskleisti savo vardo, adreso bei kitos asmeninės informacijos be tėvų leidimo.

KAIP MES RENKAME JŪSŲ DUOMENIS

Asmens duomenų rinkimas

Mes galime rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, susijusius su Jumis, kuriuos Jūs pateikėte pildydami formas mūsų tinklapyje arba kuomet susisiekiate su mumis. Tai apima ir informaciją, kurią Jūs pateikėte registruodamiesi mūsų tinklapyje (arba tapdami jo nariu), prenumeruojant bet kokias mūsų paslaugas (pvz. naujienlaiškį), užsisakydami parsisiunčiamą medžiagą, skelbdami medžiagą arba užsakydami kitas paslaugas.

Slapukai ir kitos sekimo technologijos

Mes taip pat savo tinklapyje naudojame technologiją informacijai rinkti, kuri leidžia pagerinti Jūsų patirtį internete, matuoti mūsų auditoriją bei teikti Jums personalizuotą reklamą. Mes šią technologiją vadiname „slapukais“, kuriais mes apibūdiname visas panašias technologijas, įskaitant tinklo signalus (apibūdinama žemiau). Mes naudojame savo bei trečiųjų asmenų slapukus mums reikalingos informacijos rinkimui. Daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“ žemiau.

Informacija gauta iš trečiųjų šalių

Kartais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Pavyzdžiui, jeigu Jūs spaudžiate „Patinka“ arba „Dalintis“ mygtuką mūsų tinklapiuose arba programėlėse, tokiu atveju trečioji šalis pasidalins šia informacija su mumis. Jeigu Jūs naudojatės kitai tinklapiais ar programėlėmis – pavyzdžiui, Facebook programėle – Jūs galite leisti mums gauti prieigą prie asmens duomenų, laikomų Facebook ar kitų tinklapio ar programėlės savininkų.

Vaikai ir tėvų sutikimas

Jeigu mes internetu teikiame paslaugas vaikui, kuomet yra reikalingas tėvų sutikimas, mes galime paprašyti vieno iš tėvų el. pašto adreso tam, kad galėtume paprašyti sutikimo.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS

Asmens duomenis, surinktus per mūsų turinį, mes naudojame:

 • Sutarties arba veiksmų, susijusių su sutartimi, vykdymui;
 • Tam, kad tvarkytume Jūsų registraciją viename iš mūsų tinklapių ar programėlių, arba tam, kad įtrauktume Jus į mūsų rengiamo konkurso dalyvių sąrašą.
 • Kad galėtume Jums siųsti informaciją apie mūsų taisyklių ar politikų pasikeitimus.
 • Kuomet tai yra būtina mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų pagrindu. Šie interesai apima:
 • Prieigos prie mūsų tinklapių ir programėlių turinio ir funkcijų suteikimą Jums.
 • Atsiųsti Jums informaciją, kurios prašėte.
 • Užtikrinti mūsų tinklapių ir programėlių saugumą siekiant uždrausti neleistinas ir kenksmingas veiklas.
 • Įgyvendinti mūsų Naudojimosi sąlygas ir kitas politikas bei padėti organizacijoms (tokioms kaip intelektinės nuosavybės teisių turėtojai) įgyvendinti savo teises.
 • Reklamą
 • Pritaikyti turinį, reklamą, rinkodaros medžiagą ir pasiūlymus Jums.
 • Jūsų sutikimo pagrindu:
 • Kai Jūs prašote mūsų siųsti Jums rinkodaros informaciją per kanalą dėl kurio naudojimo mes atklausiame Jūsų sutikimo (pavyzdžiui, el. pašto rinkodara).
 • Kuomet Jūs leidžiate dalintis Jūsų duomenimis su trečiaisiais asmenimis, kad jie galėtų siųsti Jums rinkodaros pranešimus, įskaitant atlikėjus ir kitas „Sony Music“ įmones.
 • Kuomet Jūs leidžiate mums naudoti slapukus bei kitas panašias technologijas.
 • Kitais atvejais, kuomet mes prašome Jūsų sutikimo tuo metu nurodytam tikslui.
 • Kai to reikalauja teisės aktai:
 • Kuomet mums reikalingas vieno iš tėvų sutikimas, kad galėtume teikti paslaugas internetu vaikams, kurie yra jaunesni negu 14 metų arba kito amžiaus, kuomet yra reikalingas tėvų sutikimas. Vis dėlto, mūsų tinklapiai bei programėlės nėra iš esmės pritaikytos jaunesniems nei 14 metų vaikams.
 • Atsakant į prašymus iš valdžios ar teisėsaugos institucijų, atliekančius tyrimus.

KAIP MES DALINAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su toliau nurodytų subjektų kategorijomis:

 • Kitos „Sony Music“ įmonės ir „Sony“ įmonių grupė

Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su kitomis „Sony Music“ įmonėmis arba „Sony“ įmonėmis bet kurioje pasaulio vietoje aukščiau nurodytais tikslais.

 • Parneriai

Mes taip pat galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su atlikėjais (bei jas valdančiomis įmonėmis), firmų ženklais ir kitoms šalims, dalyvaujančiomis „Sony Music“ veikloje, kuria išreiškėte susidomėjimą. Jie gali naudoti jūsų informaciją, kad informuotų jus apie su jais susijusius dalykus.

 • Kiti tretieji asmenys

Mes galime perduoti ar atskleisti asmens duomenis tretiesiems asmenims, susijusiems su „Sony Music“ ar bet kurios jos dalies pardavimu, susijungimu, konsolidacija, kontrolės pasikeitimu, esminio turto perleidimu, reorganizavimu ar likvidavimu.

Mes galime savo nuožiūra dalintis tam tikra apibendrinta statistine informacija apie pirkimus ir mūsų turinio naudojimą su kitais asmenimis. Ši informacija gali apimti demografinę informaciją, tokią kaip naudotojų grupių pasiskirstymą pagal amžių ir (arba) geografinę lokaciją. Iš statistinių duomenų negalima nustatyti asmens duomenų (pvz., vardų ar el. pašto adresų).

 • Ypatingi atvejai

Mes galime atskleisti asmens duomenis tam tikrais atvejais, kuomet mes turime pagrindo manyti, kad šių duomenų atskleidimas yra būtinas siekiant identifikuoti, susisiekti arba pradėti teisminį procesą prieš asmenį, galintį padaryti žalą arba trukdyti (tiesiogiai arba netiesiogiai) naudotis teisėmis arba nuosavybe. Asmens duomenimis gali būti dalinamasi ir su administracinės valdžios ir/arba teisėsaugos institucijomis, jeigu tai yra būtina aukščiau nurodytais tikslais, privaloma pagal teisės aktus arba siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Jeigu Jūs pateikiate turinį į mūsų tinklapį arba programėlę, tai jis bus paviešintas.

 • Paslaugų teikėjai

Jeigu Jūs registruojatės trečiųjų šalių vykdomoje kampanijoje, tokioje kaip, varžybos arba prizų traukimas, Jūsų asmens duomenys bus atskleisti organizatoriui kampanijos vykdymo tikslais. Jūsų asmens duomenys taip pat bus įtraukti į laimėtojų sąrašą. Mes dalinamės informacija su trečiosiomis šalimis, kurios mūsų vardu atlieka tokias funkcijas, kaip mūsų svetainės ir programėlių priegloba ir palaikymas, el. laiškų siuntimas ir duomenų analizės atlikimas.

TARPTAUTINIS PERDAVIMAS

Mūsų renkami arba gaunami asmens duomenys gali būti perduodami, tvarkomi ir saugomi už Jūsų gyvenamosios vietos šalies ribų, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas arba bet kurią kitą šalį, esančią už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Pavyzdžiui, jei bet kuris mūsų serveris arba bet kurio iš mūsų paslaugų teikėjų, esančių EEE, serveriai yra už EEE ribų, jei bet kuris iš mūsų paslaugų teikėjų yra už EEE ribų arba jei mes dalinamės jūsų duomenimis su kitomis „Sony Music“ įmonėmis, „Sony“ grupės įmonėmis ar kitomis trečiosiomis šalimis (kaip aprašyta skyriuje “Kaip mes dalinamės Jūsų duomenimis” aukščiau), Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į užsienį.

Tais atvejais, kai asmens duomenys perduodami už EEE ribų į šalį, kuriai netaikomas ES Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, „Sony Music“ imsis tinkamų priemonių, kad užtikrintų tinkamą tokių duomenų apsaugą pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus, pavyzdžiui, ES Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas, privalomas taisykles duomenų tvarkytojui arba kitas patvirtintas duomenų apsaugos sistemas, teisinius duomenų perdavimo mechanizmus arba taikomas išimtis. Jei „Sony Music“ naudoja standartines sutarčių sąlygas, Jūs galite paprašyti jų kopijos sau.

SLAPUKAI BEI KITOS SEKIMO TECHNOLOGIJOS

Kas yra slapukas?

Slapukai yra mažos teksto laikmenos saugančios mažus informacijos kiekius bei kurios yra parsiunčiamos į Jūsų įrenginį, kuomet apsilankote tinklapyje. Slapukai yra siunčiami atgal į pradinį tinklapį kiekvieno apsilankymo metu arba į kitą tinklapį, atpažįstantį tą slapuką. Slapukai yra naudingi, kadangi jie leidžia tinklapiui atpažinti naudotojo įrenginį.

Slapukai padeda mums pagerinti mūsų tinklapį bei teikti geresnę bei labiau pritaikytą paslaugą, pavyzdžiui, įsiminti Jūsų pasirinkimus bei Jus atpažinti kuomet Jūs grįžtate į mūsų tinklapį. Jūs galite konfigūruoti slapukų nustatymus spustelėję puslapio apačioje esantį mygtuką “Slapukų nustatymai”, kuriame taip pat rasite išsamų mūsų naudojamų slapukų pavadinimų, prieglobos, trukmės, tipo ir tikslų aprašymą. Atkreipkite dėmesį, kad jei nesutiksite su neprivalomų slapukų naudojimu, kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali netinkamai veikti.

Mūsų renkamą informaciją apima IP adresai, naršyklės versija, apsilankymų skaičius, aplankyti puslapiai ir Jūsų naršymo prioritetai. 

Savo tinklapyje mes naudojame šias slapukų kategorijas:

1 Kategorija: griežtai būtini slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte judėti po tinklapį bei naudotis jo funkcijomis, tokiomis kaip, patekimas į saugomas tinklapio zonas. Be šių slapukų Jūsų užsakytos paslaugos, pavyzdžiui, pirkinių krepšelio prekės, negali būti teikiamos. Šiais slapukais surinkta informacija negali gali būti panaudota profiliavimui, reklamai ar įsiminti, kur Jūs lankėtės internete.

2 Kategorija: Veiklos slapukai

Šie slapukai renka informacija apie tai, kaip lankytojai naudoja mūsų tinklapį, pavyzdžiui, kuriuos puslapius lankytojai lanko dažniausiai, taip pat, ar lankytojai gauna klaidos pranešimų iš tinklapio. Šie slapukai nerenka jokios informacijos, kuri galėtų Jus identifikuoti. Visa informacija surinkta šių slapukų pagalba yra apibendrinama ir todėl anoniminė. Ji yra naudojama tik pagerinti tinklapio veikimą.

3 Kategorija: Tiksliniai ir reklamos slapukai

Šie slapukai renka informaciją apie Jūsų naršymo įpročius tam, kad pritaikytų Jums reklamą ir pagal Jūsų interesus. Jie taip pat yra naudojami siekiant apriboti reklamos parodymo kartus bei padėti apskaičiuoti reklamos kampanijos efektyvumą. Šie slapukai dažniausiai yra patalpinami trečiųjų šalių (reklamos agentūrų) turint tinklapio operatoriaus leidimą. Slapukai įsimena Jūsų aplankytus tinklapius ir informaciją, kuria Jūs pasidalinote su kitomis šalimis, pavyzdžiui, reklamuotojais. Dažnai tiksliniai arba reklamos slapukai yra susiję su kitus organizacijos veikla tinklapyje.

Žiniatinklio švyturių naudojimas

Kai kurie mūsų tinklapio puslapiai gali turėti elektroninių atvaizdų, dar žinomų kaip žiniatinklio švyturius. Jie leidžiančia mums suskaičiuoti naudotojus, aplankiusius šiuos puslapius. Žiniatinklio švyturiai renka tik ribotą informaciją, tokią kaip slapuko numerį, puslapio apsilankymo laiką ir datą bei puslapio aprašymą, kuriame yra šis žiniatinklio švyturys. Mes taip pat galime leisti trečiųjų asmenų reklamuotojų patalpintus tinklo signalus. Šie signalai nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos ir yra naudojami tik atitinkamos kampanijos efektyvumo sekimui.

Sutikimas su slapukais

Siekiant įrašyti kitus negu griežtai būtinus slapukus į Jūsų įrenginį, mums reikia Jūsų sutikimo. Jums apsilankius tinklapyje mes paklausime, kokių kategorijų slapukus Jūs sutinkate įrašyti, ir Jūs bet kada galėsite pakeisti savo pasirinkimus spustelėję puslapio apačioje esantį mygtuką “Slapukų nustatymai”.

Jei norite apriboti arba blokuoti atskirus savo įrenginyje įdiegtus naršyklės slapukus, tai taip pat galite padaryti naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos rasite naršyklės “Pagalbos“ skiltyje arba apsilankę interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamią informaciją apie slapukų išjungimą įvairiose interneto naršyklėse. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad pakeitus slapukų nustatymus, gali būti, kad negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės dalimis ar turiniu arba kai kurios funkcijos gali būti Jums neprieinamos.

Jei norite atsisakyti kitų trečiųjų šalių slapukų, susijusių su elgesiu grindžiama reklama, apsilankykite www.youronlinechoices.eu. Atsisakymas nereiškia, kad nebegausite reklamos internete. Tai reiškia, kad įmonė ar įmonės, kurių reklamos Jūs atsisakėte, nebeteiks reklamų, pritaikytų Jūsų pageidavimams ir naudojimosi įpročiams internete.

TEKSTŲ IR DUOMENŲ GAVYBA

Mes aiškiai pasiliekame sau teisę rengti tekstų ir kitos autorių teisių saugomos medžiagos, esančios mūsų svetainėje, kopijas, skirtas naudoti teksto ir duomenų gavybai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje 4 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 222 straipsnio 2 dalį.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Kuomet mums reikia Jūsų sutikimo asmens duomenų tvarkymui, Jūs visada galėsite šį sutikimą atšaukti. Tačiau, mes galime turėti ir vadovautis kitais teisiniais pagrindais Jūsų asmens duomenų tvarkymui, siekdami aukščiau nurodytų tikslų. Kai kuriais atvejais mes galime siųsti Jums tiesioginės rinkodaros pranešimus be Jūsų tiesiogiai duoto sutikimo, remdamiesi teisės aktuose numatytomis išimtimis (pvz., jeigu Jūs esate mūsų klientas ir Jums yra siunčiama reklama dėl panašių prekių ar paslaugų). Jūs turite absoliučią teisę bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros ar profiliavimo, kurį vykdome tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai galite padaryti vykdydami instrukcijas, esančias elektroninėje žinutėje ar atsiųsdami elektroninį laišką el. paštu [email protected].[BK2] 

Jūs turite teisę paprašyti mūsų pateikti Jūsų asmens duomenų kopiją; taisyti, ištrinti ar apriboti bet kokį Jūsų asmens duomenų tvarkymą; ir gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate sudarydami sutartį arba davę savo sutikimą.

Be to, tam tikromis aplinkybėmis galite nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys (ypač tais atvejais, kai mums nereikia tvarkyti duomenų, kad įvykdytumėme sutartinius įsipareigojimus ar kitas mums taikomas teisines prievoles, arba kai duomenis naudojame tiesioginei rinkodarai).

Šios teisės gali būti apribotos, pavyzdžiui, jei vykdant Jūsų prašymą būtų atskleisti kito asmens duomenys, jei tai pažeistų kitos šalis (įskaitant mus) teises, arba jei paprašytumėte ištrinti duomenis, kurią mes privalome išsaugoti pagal teisės aktų reikalavimus ar turime teisėtą interesą duomenų saugojimui. Atitinkamos išimtys yra išvardintos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) ir kituose taikytinuose duomenų apsaugos teisės aktuose. Mes informuosime Jus apie atitinkamas išimtis, kuriomis remiamės atsakydami į Jūsų pateiktą prašymą.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, galite susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau pateikta kontaktine informacija. Jei tai neišspręstų Jūsų problemos, Jūs turite teisę pateikti skundą ES duomenų apsaugos priežiūros institucijai valstybėje, kurioje gyvenate, dirbate ar kurioje, Jūsų manymu, pažeidimas galėjo būti padarytas.

Privalomi duomenys yra nurodyti Jūsų pildomose formose. Kai duomenų pateikimas yra privalomas ir atitinkami duomenys nėra pateikti, mes negalėsime patenkinti Jūsų prašymų užsiregistruoti, dalyvauti konkurse ar kitaip sąveikauti su „Sony Music“ ar jos atlikėjais. Visas kitų duomenų pateikimas yra neprivalomas.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Mes esame pasiruošę atsakyti į Jūsų klausimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Jei Jūs turite klausimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų duomenis ar dėl saugumo priemonių taikomų tarptautiniam duomenų perdavimui, ar norite atsisakyti tiesioginės rinkodaros arba įgyvendinti bet kurią kitą Jūsų teisę, prašome susisiekti su mumis el. paštu [email protected][BK3] .

KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenis, kuriuos pateikiate mums kada registruojatės mūsų tinklapyje bus saugomi tol, kol Jūs esate aktyvus mūsų svetainių naudotojas arba tiek, kiek yra būtina suteikti Jums paslaugą.

Kai tvarkome asmens duomenis rinkodaros tikslais arba gavę Jūsų sutikimą, mes tvarkome duomenis tol, kol yra būtina siekti šiuos tikslus arba kol Jūs pareikalausite, kad mes sustotumėme tvarkyti duomenis. Duomenys trumpai bus saugomi po prašymo nutraukti duomenų tvarkymą, kad būtų galima įvykdyti Jūsų prašymą. Mes taip pat saugome įrašą, kad Jūs paprašėte mūsų nesiųsti Jums tiesioginės rinkodaros ar netvarkyti Jūsų duomenų visiems laikams tam, kad galėtume ateityje atsižvelgti į Jūsų norus.

Kuomet tvarkome Jūsų asmens duomenis vykdydami sutartį ar konkursą, mes saugosime duomenis tiek laiko, kiek to reikalauja atitinkami nacionaliniai teisės aktai, priklausomai nuo duomenų kategorijų ir jų rinkimo būdų.

KITI TINKLAPIAI

Mūsų tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius, kurių mes negalime kontroliuoti ir kurioms netaikoma ši privatumo ir slapukų politika. Jei pateksite į kitas tinklapius naudodamiesi pateiktomis nuorodomis, šių tinklapių valdytojai gali rinkti ir tvarkyti Jūsų duomenis kitaip, nei tai darome mes.

MŪSŲ PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes galime modifikuoti, keisti ar kitaip atnaujinti šią privatumo ir slapukų politiką bet kuriuo metu. Mes nurodysime bet kokius pakeitimus atnaujindami datą politikos viršuje bei, esant reikalui, pranešdami Jums tinkamu būdu. Mes skatiname Jus kartas nuo karto peržiūrėti šią politiką.

* * *

NO TEXT OR DATA MINING

You shall not conduct, facilitate, authorise or permit any text or data mining or web scraping concerning https://baltics.sonymusic.com/ (the “Website”) or any services provided via, or concerning, the Website. This includes using (or permitting, authorising or attempting the use of):

 • any “robot”, “bot”, “spider”, “scraper” or another automated device, program, tool, algorithm, code, process or methodology to access, obtain, copy, monitor or republish any portion of the Website or any data, content, information or services accessed via the same; or
 • any automated analytical technique aimed at analysing text and data in digital form to generate information which includes but is not limited to patterns, trends and correlations.


The foregoing should be treated as an express reservation of our rights in this regard, including under Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council on copyright and related rights in the Digital Single Market and section 13b(1) of the Finnish Copyright Act (404/1961, as amended).

The reservation of rights shall not apply insofar as (but only to the extent that) we are unable to exclude or limit text or data mining or web scraping activity by contract under the laws which apply to us.