Privacy Policy (EE)

PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA 

Viimati uuendatud 22.12.2023 

KES ME OLEME 

Käesolev privaatsus- ja küpsiste kasutamise poliitika käsitleb Sony Music Entertainment Finland Oy (“Sony Music Soome”) ja teiste Sony Music Entertainment gruppi kuuluvate ettevõtete (ühiselt “Sony Music” või “meie”) andmekaitset puudutavaid tavasid. Sony Music Soome on Soomes registrinumbriga 0776124-0 registreeritud äriühing, mis asub aadressil Tallberginkatu 2 A, 00180 HELSINGI.

Oleme võtnud oma kohustuseks kaitsta ja austada teie privaatsust ning alljärgnevas tekstis on sätestatud põhimõtted, mille alusel me töötleme teilt  kogutud või teie poolt meile edastatud isikuandmeid. Palun lugege järgnev tekst hoolikalt läbi, et mõistaksite, meie seisukohti ja tavasid ning seda, kuidas me isikuandmeid kasutame.  

OLULISIMAD MOMENDID 

  • Me töötleme isikuandmeid selleks, et võimaldada teile juurdepääs veebisaidi sisule, et registreerida teid kasutajaks ning pakkuda teile sisu, mis on seotud meie muusika ja muude teenustega vastavalt teie eelistustele. Isikuandmete töötlemise kategooriad on täpsemalt kirjeldatud jaotises “Kuidas me kogume teie andmeid”.
  • Nii meie peamise veebisaidi kui ka artistide saitide interaktiivsed elemendid on ühendatud sotsiaalmeedia platvormidega nagu Facebook, Instagram, YouTube ja TikTok. Kui te neid elemente kasutate, siis edastavad need platvormid meile teie isikuandmeid.  
  • Enamik meie sisust ei ole mõeldud lastele. Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 13-aastaste laste kohta ja võime küsida teilt teie vanust, enne kui lubame teil liituda uudiskirjaga või saada ligipääs meie sisule.  
  • Kui annate meile selleks loa, siis saadame teile Sony Music-u ja meie artistide kohta uudiseid ja turundusmaterjale.  Teil on õigus igal ajal oma otsust muuta ja paluda, et me ei töötleks teie isikuandmeid otseturunduseks, sh otseturundusega seotud profileerimiseks. Jaotis „Kuidas me teie andmeid kogume“ selgitab ka seda, millal me töötleme isikuandmeid oma õigustatud huvides. Teil on õigus paluda meil nende andmete töötlemise lõpetamist vastavalt jaotisele  „Andmesubjekti õigused“.
  • Me avalikustame teie isikuandmed, kui te postitate sisu meie saitide või rakenduste kaudu. Avaldame isikuandmeid, kui nõustute nende jagamisega meie äripartneritega või teiste Sony gruppi kuuluvate ettevõtetega. Jagame andmeid ka oma artistidega, kui olete andnud nõusoleku turunduseks ja kolmandate osapooltega, kes töötlevad andmeid meie eesmärkidel või kui seadus seda nõuab ning teatud muudel piiratud juhtudel nagu on täpsemalt kirjeldatud jaotises „Kuidas me teie andmeid jagame“.
  • Me võime edastada teatud isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse ja teistesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse. Lisateavet selle kohta leiate jaotisest „Isikuandmete rahvusvaheline edastamine“.
  • Kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid oma sisu isikustamiseks ja reklaamide edastamiseks ning sisu paremaks toimimiseks. Lisateavet nende tehnoloogiate ja kasutamise eesmärkide kohta leiate jaotisest „Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad“.

 ALLA 13-AASTASETELE LASTELE OLULINE

MEIE SAIDIL REGISTREERUMISEKS PEATE OLEMA 13-AASTANE VÕI VANEM. ÄRGE REGISTREERUGE KUI TE OLETE ALLA 13- AASTANE.

LAPSEVANEMATELE OLULINE

Ehkki me ei luba teadlikult alla 13-aastastel lastel meie saidil registreeruda, peaksid lapsevanemad jälgima oma laste tegevust veebis ja ning kasutama veebiteenuste ja tarkvaratootjate poolt pakutavaid vanemliku kontrolli vahendeid, mis võimaldavad luua lapsesõbraliku veebikeskkonna. Nende vahenditega saab takistada lastel oma nime, aadressi ja muude isikuandmete avalikustamist veebis ilma vanemate loata.  

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KOGUME 

Isikuandmete kogumine

Me võime koguda ja töödelda teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete esitanud, täites meie saidil vormi või võttes meiega ühendust. See hõlmab andmeid, mille te esitate meie saidi kasutajaks registreerimisel (või liikmeks hakkamisel), kui tellite meilt teenuseid (nt uudiskirju), ostate allalaaditavat sisu, postitate materjale või soovite muid teenuseid. 

Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad

Kasutame tehnoloogiat oma veebisaidil info kogumiseks, mis aitab meil pakkuda paremat kasutajakogemust, mõõta oma vaatajaskonda ja pakkuda teie eelistustele vastavaid reklaame. Me nimetame selliseid tehnoloogiaid käesolevas dokumendis läbivalt „küpsisteks“, kuid see mõiste hõlmab ka teisi sarnaseid tehnoloogiaid nagu veebimajakad, logifailid, pikselmärgid, GIF-id (kirjeldatud ka allpool). Kasutame meile vajaliku info kogumiseks nii enda kui ka kolmandate osapoolte küpsiseid. Lisateavet leiate allpool jaotises „Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad“.  

Andmete jagamine kolmandate osapooltega

Mõnikord saame teid puudutavat informatsiooni kolmandatelt osapooltelt. Näiteks, kui klõpsate mõnel meie saidil või rakenduses mõne elemendi juures nupule „meeldib“ või „jaga“, siis jagab kolmas osapool meiega teie andmeid. Kui osalete mõnel muul saidil või rakenduses, nt Facebooki rakenduses ja seal pakutavas tegevuses, võite anda meile õiguse juurdepääsuks Facebooki või muude saitide ja rakenduste valduses olevatele isikuandmetele. 

Lapsed ja vanema nõusolek

Kui osutame lapsele veebiteenuseid, mis nõuavad vanema nõusolekut võime paluda lapsevanema meiliaadressi, et temalt nõusolekut küsida. 

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME 

Me kasutame isikuandmeid, mida oleme kogunud sisu kaudu: 

(1) Lepingu täitmiseks või lepinguga seotud toimingute tegemiseks: 

a. Teie registreerimiseks mõnel meie veebisaidil või rakenduses või selleks, et saaksite osaleda mõnel meie korraldatud konkursil. 

b. Et saata teile teavet meie tingimuste või poliitikate muudatuste kohta. 

(2) Vajaduse korral meie enda või kolmanda osapoole õigustatud huvi alusel. Nende hulka kuuluvad: 

a. Teile veebisaitide ja rakenduste sisule ning funktsioonidele juurdepääsu võimaldamine.

b. Teile soovitud teabe saatmine.

c. Meie saitide ja rakenduste turvalisuse tagamine omavolilise või pahatahtliku tegevuse takistamise teel. 

d. Meie kasutustingimuste ja teiste poliitikate järgimise tagamine ning teiste organisatsioonide (nt autoriõiguste omanike) abistamine nende õiguste tagamisel. 

e. Reklaam.

f. Teile sisu, reklaamide, turundusmaterjalide ja pakkumiste kohandamine.

(3) Kui annate meile oma nõusoleku: 

a. Kui  palute meil saata teile turundusteavet kanali kaudu, kus küsime teilt nõusolekut (nt e-postiga saadetud turundusteated). 

b. Kui te lubate meil jagada oma andmeid kolmandate osapooltega, et nad saaksid teile turundusmaterjale saata, sealhulgas artistid ja teised Sony Music ettevõtted.  

c. Kui te annate meile loa küpsiste salvestamiseks ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamiseks. 

d. Muudel juhtudel, kui palume teilt nõusolekut eesmärgil, mida teile konkreetsel juhul selgitame. 

(4) Seadusega nõutud eesmärkidel: 

a. Kui vajame vanema nõusolekut, et pakkuda veebiteenuseid alla 13-aastastele või muudele vanustele, mille puhul on vajalik vanema nõusolek. Meie veebisait ja rakendused ei ole siiski mõeldud alla 13-aastastele lastele.

a. Uurimist läbi viivate haldus- või õiguskaitseorganite taotlustele vastamiseks. 

KUIDAS ME TEIE ANDMEID JAGAME 

Võime jagada teie isikuandmeid allolevate isikute kategooriatega:

  • Teised Sony Music ja Sony gruppi kuuluvad ettevõtted  

Võime jagada teie isikuandmeid ülal loetletud eesmärkidel teiste Sony Music ettevõtete või Sony gruppi kuuluvate ettevõtetega üle maailma.

(b) Artistid 

Võime jagada teie isikuandmeid artistidega (ning nende ärihuve esindavate ettevõtetega), plaadifirmadega ja teiste pooltega, kes on seotud Sony Music tegevusega ja kelle vastu olete huvi tundnud. Nad võivad kasutada teie isikuandmeid selleks, et hoida teid kursis oma tegevusega.

(c) Muud kolmandad osapooled 

Me võime edastada või avaldada isikuandmeid kolmandatele osapooltele seoses ettevõtte Sony Music või mõne selle osa müügi, ühinemise, konsolideerimise, kontrolli vahetumise, vara olulise osa võõrandamise, ümberkujundamise või likvideerimisega.  

Me võime jagada oma äranägemisel kolmandate isikutega teatud statistilisi koondandmeid meie sisu puudutavate ostude ja kasutamise kohta, mis võivad hõlmata demograafilisi andmeid nagu kasutajagruppide vanuseline kooseis ja/või geograafiline asukoht. Sellistest statistilistest andmetest ei ole võimalik tuvastada isikuandmeid (nt nimesid või e-posti aadresse). 

(d) Erijuhtudel 

Me võime avaldada isikuandmeid erijuhtudel, kui meil on põhjust uskuda, et nende andmete avalikustamine on vajalik sellise isiku tuvastamiseks, temaga ühenduse võtmiseks või tema vastu hagi esitamiseks, kes võib kahjustada või takistada (tahtlikult või tahtmatult) isikute õigusi või vara. Antud eesmärgil võib isikuandmeid jagada haldus-või õiguskaitseorganitega kui seda nõuab seadus või kui see on vajalik meie õigustatud huvide seaduslikuks kaitsmiseks kohaldatavate seaduste alusel.   

Avaldame sisu, mida te ise lisate veebisaidile või rakendusse.

(e) Teenuseosutajad

Kui te registreerite end osalejaks mõnes kampaanias, nt konkursil, auhinnaloosis või võistlusel, mida korraldab kolmas osapool, siis avalikustatakse teie isikuandmed korraldajale kampaania haldamiseks. Teie isikuandmed kajastuvad ka võitjate nimekirjas. Jagame andmeid kolmandate osapooltega, kes täidavad meie eest teatud funktsioone, nt meie veebisaidi ja rakenduste hostimine ja haldamine, e-kirjade saatmine ja andmeanalüüsi teostamine.

ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE 

Teie kohta kogutud või saadud isikuandmeid võidakse edastada, töödelda ja säilitada väljaspool teie asukohariiki, sealhulgas Ameerika Ühendriikides või mõnes muus Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljaspool olevas riigis. Näiteks kui mõni meie või mõne teise meie EMP-s asuva teenusepakkuja serverid paiknevad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda; kui mõni meie teenusepakkujatest asub riigis, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda; või kui me jagame teie andmeid teiste Sony Music gruppi kuuluvate ettevõtetega või muude kolmandate osapooltega, (vt „Kuidas me teie andmeid jagame“ jaotisest eespool), siis võivad teie andmed liikuda kolmandatesse riikidesse.  

Kui isikuandmed edastatakse väljapoole EMP-d riiki, mille osas Euroopa Komisjon ei ole võtnud vastu kaitse piisavuse otsust, võtab Sony Music kasutusele asjakohased meetmed tagamaks, et sellised andmed on piisavalt kaitstud vastavalt kohaldatavatele  andmekaitsealastele õigusaktidele, näiteks Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimused või siduvad kontsernisisesed eeskirjad või muud heaks kiidetud andmekaitse tingimused, seaduslikud andmete edastamise mehhanismid või kohalduvad erandid. Juhul kui Sony Music kasutab lepingu tüüptingimusi, võite endale küsida nende koopia.  

KÜPSISED JA MUUD JÄLGIMISTEHNOLOOGIAD 

Mis on küpsis?  

Küpsis on tekstifail, mis sisaldab väikest andmehulka ja mis veebisaidi külastamise käigus teie arvutisse salvestatakse. Küpsised saadetakse tagasi algsele veebisaidile iga järgneva külastuse ajal või teisele saidile, mis küpsise ära tunneb. Küpsised on kasulikud, kuna nad võimaldavad veebisaidil kasutaja seadet ära tunda.   

Küpsised aitavad meil oma saiti paremaks muuta ja pakkuda paremat ja isikupärasemat teenust, nt säilitades infot teie eelistuste kohta ja võimaldades teid ära tunda, kui te uuesti meie saiti külastate. Saate küpsiste sätteid muuta klõpsates lehe allosas oleval nupul „Küpsiste seaded“, kust leiate ka detailse ülevaate kasutuses olevate küpsiste nimede, hostide, kestuse, tüübi ja eesmärkide kohta. Juhime tähelepanu, et kui te ei nõustu mittevajalike küpsiste kasutamisega, ei pruugi meie saidi teatud funktsioonid korralikult töötada.

Informatsioon, mida kogume, hõlmab teie IP-aadressi, brauseri versiooni, külastuste arvu, milliseid lehekülgi te vaatasite ja teie vaatamiseelistusi. 

Me kasutame oma veebisaidil järgmist liiki küpsiseid: 

Kategooria 1: Tingimata vajalikud küpsised 

Need küpsised on vajalikud selleks, et saaksite meie veebisaidil liikuda ja selle elemente kasutada, nt ligipääsuks saidi turvalistele aladele. Ilma nende küpsisteta ei ole võimalik pakkuda teile soovitud teenust, nt vaadata ostukorvi sisu. Me ei kasuta neid küpsiseid teie kohta sellise info kogumiseks, mida on võimalik kasutada profileerimiseks, reklaamiks või selleks, et pidada meeles, mida te internetis külastanud olete. 

Kategooria 2: Analüütilised küpsised 

Need küpsised koguvad infot selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Näiteks, milliseid lehekülgi külastatakse kõige sagedamini ja kas te saate nendelt lehekülgedelt veateateid. Need küpsised ei kogu andmeid, mis võimaldaksid teid kui külastajat ära tunda. Kogu info, mida need küpsised koguvad, koondatakse ja on seega anonüümne. Neid küpsiseid kasutatakse ainult selleks, et veebisaidi toimimist paremaks muuta. 

Kategooria 3: Reklaamiküpsised 

Need küpsised koguvad infot teie veebilehitsemise tavade kohta, et pakkuda teile ja teie huvidele vastavat asjakohasemat reklaami. Lisaks piiratakse nende küpsiste abil teile konkreetsete reklaamide näitamiskordade arvu ning mõõdetakse reklaamikampaania tõhusust.  Neid küpsiseid salvestavad tavaliselt kolmandatest isikutest reklaamivõrgustikud, tehes seda veebisaidi operaatori loal.  Need küpsised peavad meeles, milliseid saite külastate, ning seda infot jagatakse teiste isikutega, nt reklaamiandjatega. Sageli on sihtküpsised või reklaamiküpsised lingitud teise organisatsiooni poolt pakutava funktsionaalsusega. 

Veebimajakate kasutamine 

Mõned meie veebilehed võivad sisaldada elektroonilisi kujutisi, mida tuntakse mh veebimajakate või jälgimispikslitena, nende abil saame teada, kui palju kasutajaid on meie veebilehti külastanud. Veebimajakad koguvad üksnes piiratud informatsiooni, sh küpsise number, lehekülje vaatamise kellaaeg ja kuupäev ning lehekülje kirjeldust, millel veebimajakas on. Samuti võib meie lehtedel olla veebimajakaid, mille on sinna salvestanud kolmandast isikust reklaamiandja. Need majakad ei sisalda isiklikult identifitseeritavaid andmeid ning neid kasutatakse üksnes konkreetse kampaania tõhususe väljaselgitamiseks. 

Küpsistega nõustumine 

Muude kui tingimata vajalike küpsiste salvestamiseks teie seadmesse, on meil vaja teie nõusolekut. Veebisaiti külastades küsitakse teilt, milliseid küpsiste kategooriaid te lubate kasutada ja teil on võimalus oma eelistust igal ajal muuta klõpsates lehe all oleval nupul „Küpsiste seaded“ .

Kui te soovite piirata küpsiste saatmist brauseri poolt teie arvutisse või küpsiste kasutamise blokeerida, siis saab teha seda brauseri sätete kaudu; brauseri Help funktsioon peaks andma selleks vajalikku teavet. Alternatiivina võite külastada veebisaiti www.aboutcookies.org, millelt leiate üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas erinevatel brauseritel küpsiste kasutamist keelata saab. Juhime siiski tähelepanu, et kui te muudate küpsiste sätteid, ei pruugi teil olla juurdepääsu meie saidi teatud osadele, samuti ei pruugi teatud sisu või funktsionaalsus enam teile kättesaadav olla.  

Kui soovite loobuda käitumispõhise reklaamiga seotud kolmandate osapoolte küpsistest, siis palume külastada saiti  www.youronlinechoices.eu. Loobumine ei tähenda aga, et teile reklaame enam üldse ei edastata. Pigem tähendab see, et ettevõte või ettevõtted, kelle küpsistest te olete loobunud, ei edasta enam teie veebieelistustele ja kasutusmustritele kohandatud reklaami. 

TEKSTI JA ANDMEKAEVE

Jätame endale õiguse valmistada meie veebisaidil kättesaadavatest teostest ja muudest kaitstud töödest koopiaid teksti- ja andmekaeves kasutamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi (EL) 2019/790 (autoriõiguste ja autoriõigustega kaasnevate õiguste digitaalsel ühtsel turul kohta) artikli 4 lõikega 3 ja Autoriõiguse seaduse paragrahviga 192.

TEIE ÕIGUSED 

Kui vajame isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekut, on teil alati võimalik see nõusolek tagasi võtta. Meil võib siiski olla muid õiguslikke aluseid isikuandmete töötlemiseks muudel eesmärkidel nagu kirjeldatud eespool. Teatud juhtudel võime saata teile otseturundust ilma teie nõusolekuta, kui meil on selleks õigustatud huvi. Teil on igal ajal õigus loobuda otseturundusest või profileerimisest turunduslikel eesmärkidel. Saate oma õigust kasutada järgides e-kirja turundusteates olevaid juhiseid või saates e-kirja aadressile [email protected].

Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmete ärakirja; oma isikuandmeid parandada, kustutada või piirata isikuandmete töötlemist; ning saada isikuandmeid, mille olete esitanud ja nõustunud esitama lepingu täitmise eesmärkidel, struktureeritud ja masinloetavas vormis.

Lisaks võite teatud asjaoludel (ennekõike juhul, kui me ei pea töötlema isikuandmeid lepinguliste või õiguslike nõuete täitmiseks või kui me kasutame andmeid otseturunduse eesmärgil) oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada.  

Need õigused võivad olla piiratud, nt kui teie soovi täitmine peaks avalikustama teise isiku isikuandmeid, kui see võiks rikkuda teise osapoole õigusi (sh meie õigusi) või kui te nõuate meilt selliste andmete kustutamist, mida seadus meid kohustab säilitama või kui meil on selliste andmete säilitamiseks mõjuv õigustatud huvi.

Asjaomased erandid sisalduvad isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) ja muudes kohalduvates riiklikes õigusaktides. Vastuses teie esitatud taotlusele informeerime teid ka eranditest, millele tugineme. 

Nende õiguste kasutamiseks võite võtta meiega ühendust allpool toodud kontaktandmeid kasutades. Kui teie probleem jääb lahendamata, on teil õigus esitada kaebus EL-i andmekaitseasutusele riigis, kus te elate, töötate või kus võimalik rikkumine on aset leidnud.  

Kohustuslikud andmed on näidatud teie poolt täidetavatel vormidel. Kui andmete esitamine on kohustuslik ja asjaomaseid andmeid ei esitata, siis pole meil võimalik teie registreerimise soovi täita, teil pole võimalik konkursil osalejaks registreeruda või muul viisil Sony Music-u või selle artistidega ühendust võtta. Kõigi muude teie isikuandmete edastamine on valikuline.

KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA? 

Me loodame, et me suudame vastata kõigile teie isikuandmete töötlemist puudutavatele küsimustele. Kui teil peaks olema küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, milliseid turvalisuse meetmeid kasutame andmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse või kui soovite otseturundusteadete saamisest loobuda või kasutada ükskõik millist muud siin toodud õigust, siis võite pöörduda meie poole aadressil [email protected].

KUI KAUA TEIE ANDMEID SÄILITATAKSE? 

Kui me töötleme teie andmeid seoses teie registreerimisega meie saitide kasutajaks, siis säilitame andmeid seni, kuni te olete meie saitide aktiivne kasutaja või kuni see on vajalik teenuse osutamiseks.

Kui me töötleme isikuandmeid turunduse eesmärgil või teie nõusoleku alusel, siis töötleme andmeid seni, kuni see on vajalik vastava eesmärgi täitmiseks või kuni te palute meil töötlemine lõpetada. Andmeid säilitatakse pärast lõpetamise taotluse esitamist lühikest aega, selleks, et teie taotlus täita. Lisaks säilitame tähtajatult andmeid selle kohta, et olete palunud meil mitte saata otseturundusteateid või mitte teie andmeid töödelda, et saaksime teie soovi ka tulevikus täita. 

Kui me töötleme teie andmeid lepingu täitmiseks või konkursi läbiviimiseks, siis säilitame andmeid senikaua, kuni seda nõuavad asjaomase riigi õigusaktid, mis reguleerivad vastavate andme käitlemist ja nende kogumise asjaolusid.  

TEISED VEEBISAIDID 

Meie veebisaidil võib olla linke teistele veebisaitidele, mida meie ei kontrolli ja millele käesolev privaatsus- ja küpsiste kasutamise poliitika ei kohaldu. Kui te pöördute nende linkide kaudu teiste saitide poole, võivad nende saitide operaatorid koguda teid puudutavaid andmeid teisiti, kui seda teeme meie.  

PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA MUUDATUSED 

Me võime käesolevat privaatsus- ja küpsiste kasutamise poliitikat igal ajal muuta, täiendada või muul viisil uuendada. Selleks, et juhtida muudatustele tähelepanu, muudame poliitika päises olevat värskendamise kuupäeva ja vajaduse korral teavitades teid asjakohasel viisil. Soovitame käesolevat poliitikat aeg-ajalt uuesti üle lugeda. 

* * *

NO TEXT OR DATA MINING

You shall not conduct, facilitate, authorise or permit any text or data mining or web scraping concerning https://baltics.sonymusic.com/ (the “Website”) or any services provided via, or concerning, the Website. This includes using (or permitting, authorising or attempting the use of):

  • any “robot”, “bot”, “spider”, “scraper” or another automated device, program, tool, algorithm, code, process or methodology to access, obtain, copy, monitor or republish any portion of the Website or any data, content, information or services accessed via the same; or
  • any automated analytical technique aimed at analysing text and data in digital form to generate information which includes but is not limited to patterns, trends and correlations.


The foregoing should be treated as an express reservation of our rights in this regard, including under Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council on copyright and related rights in the Digital Single Market and section 13b(1) of the Finnish Copyright Act (404/1961, as amended).

The reservation of rights shall not apply insofar as (but only to the extent that) we are unable to exclude or limit text or data mining or web scraping activity by contract under the laws which apply to us.