Privacy Policy (EE)

PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA 

Viimati uuendatud 20. novembril 2019 

KES ME OLEME 

Käesolev privaatsus- ja küpsiste kasutamise poliitika käsitleb Sony Music Entertainment Finland Oy andmekaitset puudutavaid tavasid. Sony Music Entertainment Finland Oy on Soomes registrinumbriga 0776124-0 registreeritud äriühing, mis asub aadressil Tallberginkatu 2 A, 00180 HELSINGI, Soome. Käesolevas tekstis tähendavad sõnad „Sony Music“, „Sony Music Entertainment“, „meie“, „meid“ jne, äriühingut Sony Music Entertainment Finland Oy.  

Oleme võtnud oma kohustuseks kaitsta ja austada teie privaatsust ning alljärgnevas tekstis on sätestatud põhimõtted, mille alusel me töötleme teilt  kogutud või teie poolt meile edastatud isikuandmeid. Palun lugege järgnev tekst hoolikalt läbi, et mõistaksite, meie seisukohti ja tavasid ning seda, kuidas me isikuandmeid kasutame.  

OLULISIMAD MOMENDID 

  • Me töötleme isikuandmeid selleks, et saaksite kasutada veebisaidi sisu elemente, töödelda teie registreerimise protsessi ja edastada oma muusika ja muu pakutavaga seoses teie poolt soovitud sisu.  
  • Meie põhisaidi ning artisti saidi interaktiivsed elemendid on ühenduses sotsiaalmeedia saitidega nagu Facebook ja Twitter. Kui te neid elemente kasutate, siis saadavad need saidid meile teie isikuandmeid.  
  • Valdav osa meie sisust ei ole mõeldud lastele. Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 13-aastaste laste kohta ja võime küsida teilt teie vanust, enne kui lubame teil registreeruda uudiskirjale või kasutada meie sisu.  
  • Kui annate meile selleks loa, siis saadame teile Soni Musicu ja meie artistide kohta uudiseid ja turundusmaterjale.  Teil on õigus igal ajal oma otsust muuta ja paluda, et me ei töötleks teie isikuandmeid otseturunduseks, sh otseturundusega seotud profileerimiseks. Käesolev poliitika selgitab ka seda, millal me töötleme isikuandmeid oma õigustatud huvides. Teil on õigus paluda meil nende andmete töötlemise lõpetamist. 
  • Me avalikustame teie isikuandmed, kui te meie saitide või rakenduste kaudu sisu postitate. Me avalikustame isikuandmeid, kui te annate nõusoleku, et võime jagada andmeid oma äripartnerite või teiste Sony kontserni äriühingutega. Lisaks jagame andmeid artistidega, kui annate nõusoleku turunduseks, ning kolmandate isikutega, kellele oleme teinud ülesandeks töödelda andmeid meie nimel, jagame andmeid ka siis, kui andmete jagamine on nõutav seaduse alusel ning teatud muudel asjaoludel.  
  • Me võime edastada teatud isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse ja teistesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse.  
  • Kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid oma sisu isikustamiseks ja reklaamide edastamiseks, aga ka selleks, et meie sisu toimiks paremini.   

ERIMÄRGE SEOSES ALLA 13-AASTASTE LASTEGA 

MEIE SAIDIL REGISTREERUMISEKS PEATE OLEMA 13-AASTANE VÕI VANEM. KUI OLETE NOOREM KUI 13-AASTANE, SIIS PALUME MITTE REGISTREERUDA. 

ERIMÄRGE LAPSEVANEMATELE 

Ehkki me ei luba teadlikult alla 13-aastastel lastel meie saidil registreeruda, peaksid lapsevanemad jälgima oma laste tegevust veebis ja ning kasutama veebiteenuste ja tarkvaratootjate poolt pakutavaid vanemliku kontrolli vahendeid, mis võimaldavad luua lapsesõbraliku veebikeskkonna. Nende vahenditega saab takistada lastel oma nime, aadressi ja muude isikuandmete avalikustamist veebis ilma vanemate loata.  

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KOGUME 

Me võime koguda ja töödelda teid puudutavaid isikuandmeid, kui esitate need andmed täites meie saidil mõne vormi või meiega ühendust võtate. Muu hulgas hõlmab see andmeid, mille te esitate meie saidi kasutajaks registreerimise (või liikmeks hakkamise) käigus, kui tellite meilt teenuseid (nt uudiskirju), ostate allalaaditavat sisu, postitate materjale või soovite muid teenuseid. 

Küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kasutamine 

Lisaks kasutame oma veebisaidil tehnoloogiat info kogumiseks, mis aitab meil pakkuda teile paremaid veebielamusi, oma publikut mõõta ja pakkuda teile teie eelistustele vastavaid reklaame. Me nimetame selliseid tehnoloogiaid käesolevas dokumendis läbivalt „küpsisteks“, kuid see mõiste hõlmab ka teisi sarnaseid tehnoloogiaid nagu veebimajakad, logifailid, pikselmärgid, GIF-id (kirjeldatud ka allpool). Kasutame meile vajaliku info kogumseks nii oma kui ka kolmandate isikute küpsiseid. Lisateavet leiate allpool punktis „küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad“.  

Mõnikord saame teid puudutavat informatsiooni kolmandatelt isikutelt. Näiteks, kui klõpsate mõnel meie saidil või rakenduses mõne elemendi juures nupule „meeldib“ või „jaga“, siis jagab kolmas isik meiega teie andmeid. Kui osalete mõnel muul saidil või rakenduses, nt Facebooki rakenduses, seal pakutavas tegevuses, võite anda meile õiguse juurdepääsuks Facebooki või muude saitide ja rakenduste valduses olevatele isikuandmetele. 

Kui me osutame veebiteenuseid lapsele, milleks meil on tarvis lapsevanema luba, võime paluda lapsevanema meiliaadressi, et temalt nõusolekut küsida. 

KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME 

Me kasutame isikuandmeid, mida oleme kogunud sisu kaudu: 

(1) Lepingu täitmiseks või lepinguga seotud toimingute tegemiseks: 

a. Mõne meie veebisaidi või rakenduse registreeringu töötlemiseks või selleks, et saaksite osaleda mõnes meie korraldatud konkursis. 

b. Et saata teile teavet meie tingimuste või poliitikate muudatuste kohta. 

(2) Kui see on vajalik meie või kolmandate isikute ülekaalukate õigustatud huvide tagamiseks tingimusel. Sellisteks huvideks on: 

a. Meie saitide ja rakenduste turvalisuse tagamine omavolilise või pahatahtliku tegevuse takistamise teel. 

b. Meie kasutustingimuste ja teiste poliitikate järgimise tagamine ning teiste organisatsioonide (nt autoriõiguste omanike) abistamine nende õiguste tagamisel. 

(3) Kui annate meile oma nõusoleku: 

a. Kui te paluta meil saata teile turunduslikku teavet mõne meediumi kaudu, kus me küsime teilt nõusolekut (nt e-postiga saadetud turundusteated). 

b. Kui te lubate meil jagada oma andmeid kolmandate isikutega, nt artistidega, et nemad saaksid teile turundusteateid või muud kohandatud infot saata. 

c. Kui te annate meile loa küpsiste salvestamiseks ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamiseks. 

d. Muudel juhtudel, kui palume teilt nõusolekut eesmärgil, mida teile konkreetsel juhul selgitame. 

(4) Seadusega nõutud eesmärkidel: 

a. Vastates uurimist teostava ametivõimude või õiguskaitseasutuste nõudele. 

KUIDAS ME TEIE ANDMEID JAGAME 

Vastavalt käesoleva poliitika tingimustele on meil õigus jagada teie isikuandmeid järgmiste isikutega: 

(a) Oma kontserni äriühingud  

Me võime jagada teie isikuandmeid ülal loetletud eesmärkidel oma sidusettevõtjate või oma kontserni kuuluvate äriühingutega üle maailma. Kui te annate selleks registreerimise käigus nõusoleku, võime jagada teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil teiste Sony sidusettevõtjatega.  

(b) Artistid 

Kui olete andnud nõusoleku otseturunduseks, võime jagada teie isikuandmeid ka nende artistidega (ning nende ärihuve esindavate firmadega), kelle vastu olete huvi tundnud, ning kes võivad kasutada teie isikuandmeid selleks, et saaksid teile enda kohta värskeimat informatsiooni saata. 

(c) Muud kolmandad isikud  

Me võime edastada või loovutada isikuandmeid kolmandatele isikutele seoses firma Sony Music või mõne selle osa müügi, ühinemise, konsolideerimise, kontrolli vahetumise, vara olulise osa võõrandamise, ümberkujundamise või likvideerimisega.  

Me võime jagada oma äranägemisel kolmandate isikutega teatud statistilisi koondandmeid meie sisu puudutavate ostude ja kasutamise kohta, mis võivad hõlmata demograafilisi andmeid nagu kasutajagruppide vanuseline kooseis ja/või geograafiline asukoht. Sellistest statistilistest andmetest ei ole võimalik tuvastada isikuandmeid (nt nimesid või e-posti aadresse). 

(d) Spetsiifilistel juhtudel 

Me võime avaldada isikuandmeid spetsiifilistel juhtudel, kui meil on põhjust uskuda, et nende andmete avalikustamine on vajalik sellise isiku tuvastamiseks, temaga ühenduse võtmiseks või tema vastu hagi esitamiseks, kes võib kahjustada või takistada (tahtlikult või tahtmatult) eespool punktides (a) ja (b) kirjeldatud isikute õigusi või vara. Kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega võime jagada isikuandmeid võidakse ametivõimude ja/või õiguskaitseasutustega, kui see on vajalik ülal kirjeldatud eesmärkidel, kui seadus meid selleks kohustab või kui see on vajalik meie õigustatud huvide kaitsmiseks.  

(e) Tarnijad 

Kui te registreerite end osalejaks mõnes kampaaniaga, nt konkursis, auhinnaloosis või võistluses, mida korraldab kolmas isik, siis avalikustatakse teie isikuandmed korraldajale kampaania haldamiseks. See võib tähendada ka seda, et teie isikuandmed kajastuvad võitjate nimekirjas.  

Me jagame andmeid kolmandate isikutega, kes teostavad meie eest teatud funktsioone, nt kes hostivad või opereerivad meie saite ja rakendusi, saadavad meile ja teostavad andmeanalüüse.

RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE 

Teie kohta kogutavaid andmeid võidakse edastada ja säilitada sihtkohas, mis asub Ameerika Ühendriikides või mõnes muus Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljaspool olevas riigis. Näiteks kui mõni meie või mõne teise meie EMP-s asuva teenusepakkuja serverid paiknevad aeg-ajalt väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda; kui mõni meie teenusepakkujatest või tarnijatest asub ise riigis, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonda; või kui me teie andmeid jagame (vt „Kuidas me teie andmeid jagame“ eespool).  

Kui informatsiooni edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ja kui tegemist on huvigrupi või müüjaga riigist, mille osas Euroopa Komisjon ei ole võtnud vastu kaitse piisavuse otsust, tagatakse andmete piisav kaitse Euroopa Komisjoni poolt heakskiidetud tüüplepingu tingimustega ning andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaadiga või müüja vastutava töötleja siduvate korporatiivsete reeglitega.   

KÜPSISED JA MUUD JÄLGIMISTEHNOLOOGIAD 

Mis on küpsis?  

Küpsis on tekstifail, mis sisaldab väikest andmehulka ja mis veebisaidi külastamise käigus teie arvutisse laaditakse. Seejärel saadetakse küpsised iga järgneva külastuse käigus tagasi algsele saidile või teisele saidile, mis küpsise ära tunneb. Küpsised on kasulikud, kuna nad võimaldavad veebisaidil kasutaja seadet ära tunda.   

Küpsised aitavad meil oma saiti paremaks muuta ja pakkuda paremat ja isikupärasemat teenust, nt säilitades infot teie eelistuste kohta ja võimaldades teid ära tunda, kui te uuesti meie saiti külastate. Teil on õigus küpsistest keelduda, kui aktiveerite oma internetibrauseris vastavad sätted. Samas juhime tähelepanu, et sellise valiku korral ei pruugi meie saidi teatud osad korralikult toimida. 

Informatsiooniks, mida kogume, võib olla teie IP-aadress, brauseri versioon, külastuste arv, milliseid lehekülgi te vaatasite ja teie vaatamiseelistused. 

Me kasutame oma veebisaidil järgmist liiki küpsiseid: 

Kategooria 1: Vältimatult vajalikud küpsised 

Need küpsised on vältimatud selleks, et saaksite meie veebisaidil liikuda ja selle elemente kasutada, nt ligipääsuks saidi turvalistele aladele. Ilma nende küpsisteta ei ole võimalik pakkuda teile soovitud teenust, nt vaadata ostukorvi sisu. Me ei kasuta neid küpsiseid teie kohta sellise info kogumiseks, mida on võimalik kasutada profileerimiseks, reklaamiks või selleks, et pidada meeles, mida te internetis külastanud olete.  

Kategooria 2: Analüütilised küpsised 

Need küpsised koguvad infot selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Näiteks, milliseid lehekülgi külastatakse kõige sagedamini ja kas te saate nendelt lehekülgedelt veateateid. Need küpsised ei kogu andmeid, mis võimaldaksid teid kui külastajat ära tunda. Kogu info, mida need küpsised koguvad, koondatakse ja on seega anonüümne. Neid küpsiseid kasutatakse ainult selleks, et veebisaidi toimimist paremaks muuta. 

Kategooria 3: Eelistuste küpsised 

Need küpsised jätavad meelde teie tehtud valikud, nt millisest riigist te meie veebisaiti külastate, mis keelt teie regioonis räägitakse. Seda infot saab kasutada hiljem selleks, et pakkuda teile teie valikutega kõige paremini sobivaid elamusi ja muuta teie külastused isikupärasemaks ja meeldivamaks. Nende küpsiste kogutavad andmed saab muuta anonüümseks ja nende abil pole võimalik jälgida seda, millised on teie veebilehitsemise tavad teistel saitidel.  

Kategooria 4: Sihtküpsised või reklaamiküpsised 

Need küpsised koguvad infot teie veebilehitsemise tavade kohta, et pakkuda teile ja teie huvidele vastavat asjakohasemat reklaami. Lisaks piiratakse nende küpsiste abil teile konkreetsete reklaamide näitamiskordade arvu ning mõõdetakse reklaamikampaania tõhusust.  Neid küpsiseid salvestavad tavaliselt kolmandatest isikutest reklaamivõrgustikud, tehes seda veebisaidi operaatori loal.  Need küpsised peavad meeles, milliseid saite külastate, ning seda infot jagatakse teiste isikutega, nt reklaamiandjatega. Sageli on sihtküpsised või reklaamiküpsised lingitud teise organisatsiooni poolt pakutava funktsionaalsusega.  

Kategooria 5: Sotsiaalmeedia küpsised 

Need küpsised võimaldavad teil jagada seda, mida olete teinud sotsiaalmeedia saitidel, nagu Pinterest, Facebook ja Twitter. Neid küpsiseid meie ei kontrolli.  Seda infot saab ühendada sihtturunduse või reklaamitegevusega. Kui soovite teada, kuidas need küpsised toimivad, siis tuleks teil lugeda vastava sotsiaalmeedia kanali privaatsuspoliitikat.  

Veebimajakate kasutamine 

Mõned meie veebilehed võivad sisaldada elektroonilisi kujutisi, mida tuntakse mh veebimajakatena, nende abil saame teada, kui palju kasutajaid on meie veebilehti külastanud. Veebimajakad koguvad üksnes piiratud informatsiooni, sh küpsise number, lehekülje vaatamise kellaaeg ja kuupäev ning lehekülje kirjeldust, millel veebimajakas on. Samuti võib meie lehtedel olla veebimajakaid, mille on sinna salvestanud kolmandast isikust reklaamiandja. Need majakad ei sisalda isiklikult identifitseeritavaid andmeid ning neid kasutatakse üksnes konkreetse kampaania tõhususe väljaselgitamiseks. 

Küpsistega nõustumine 

Et salvestada teie seadmesse küpsiseid on meil vaja teie nõusolekut. Kui te ei soovi üldse küpsiseid saada, siis tuleb teil seadistada oma brauseri selliselt, et see teavitaks teid küpsiste saatmisest, samuti on teil võimalik küpsistest täielikult keelduda.  

Te võite ka küpsiste kasutamiseks antud nõusoleku tagasi võtta. Kui te soovite piirata küpsiste saatmist brauseri poolt teie arvutisse või küpsiste kasutamise blokeerida, siis saab teha seda brauseri sätete kaudu; brauseri Help funktsioon peaks andma selleks vajalikku teavet. Samuti võite kasutada brauseri sätteid juba varem salvestatud küpsiste kustutamiseks. 

Lisaks võite külastada veebisaiti www.aboutcookies.org, millelt leiate üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas seda mitmetel enim kasutatavate brauserite puhul teha saab. Samas aga juhime tähelepanu, et kui te valite need sätted, siis ei pruugi teil olla juurdepääsu meie saidi teatud osadele, samuti ei pruugi teatud sisu või funktsionaalsus enam teile kättesaadav olla.  

Kui soovite kas loobuda käitumispõhise reklaamiga seotud kolmandate isikute küpsistest, siis palume külastada saiti  www.youronlinechoices.eu. Loobumine ei tähenda aga, et teile reklaame enam üldse ei edastata. Pigem tähendab see, et firma või firmad, kelle küpsistest te olete loobunud, ei edasta enam teie veebieelistustele ja kasutusmustritele kohandatud reklaami. 

TEIE ÕIGUSED 

Alati, kui me küsime teilt nõusolekut, on teil võimalik see nõusolek tagasi võtta.  Teil on täielik õigus loobuda igal ajal otseturundusest või profileerimisest, mida me otseturunduseks kasutame. Selleks tuleb teil järgida elektroonilises sõnumis sisalduvaid juhiseid või saata meile meil aadressile [email protected].  

Teil on õigus nõuda meilt oma isikuandmete ärakirja; oma isikuandmeid parandada, kustutada või piirata (katkestada aktiivne) isikuandmete töötlemist; ning saada meile edastanud lepingu sõlmimiseks või nõusoleku alusel edastatud isikuandmete ärakirja struktureeritud ja masinloetavas formaadis.  

Lisaks võite teatud asjaoludel (ennekõike juhul, kui me ei pea töötlema isikuandmeid lepinguliste või õiguslike nõuete täitmiseks või kui me kasutame andmeid otseturunduse eesmärgil) oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada.  

Need õigused võivad olla piiratud, nt kui teie soovi täitmine peaks avalikustama teise isiku isikuandmeid, kui see võiks rikkuda kolmanda isiku õigusi (sh meie õigusi) või kui te nõuate meilt selliste andmete kustutamist, mida seadus meid kohustab säilitama või kui meil on selliste andmete säilitamiseks mõjuv õigustatud huvi. Kui te soovite saada andmeid, mille avalikustamine võib kahjustada või rikkuda kolmandate isikute huve, siis võime edastada teile teie isikuandmeid osaliselt, jättes sellest välja või peites teatud kolmandat isikut puudutavad andmed. 

Asjaomased erandid sisalduvad isikuandmete kaitse üldmääruses ja teiste riikide õigusaktides, vastavalt asjaoludele. Vastuses teie esitatud taotlusele informeerime teid ka eranditest, millele tugineme. 

Nende õiguste kasutamiseks võite võtta meiega ühendust allpool toodud kontaktandmeid kasutades. Kui teie probleem jääb lahendamata, on teil õigus esitada kaebus EL-i andmekaitseasutusele riigis, kus te elate, töötate või kus võimalik rikkumine on aset leidnud.  

Kohustuslikud andmed on näidatud teie poolt täidetavatel vormidel. Kui andmete esitamine on kohustuslik ja asjaomaseid andmeid ei esitata, siis pole meil võimalik teie registreerimise soovi täita, teil pole võimalik konkursis osalejaks registreeruda või muul viisil Sony Musicu või selle artistidega ühendust võtta. Kõigi muude teie isikuandmete edastamine on valikuline. 

KUIDAS ÜHENDUST VÕTTA? 

Me loodame, et me suudame vastata kõigile teie isikuandmete töötlemist puudutavatele küsimustele. Kui teil peaks olema küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, või kui soovite otseturundusteadete saamisest loobuda, siis võite pöörduda meie poole aadressil [email protected]

KUI KAUA ANDMEID SÄILITATAKSE? 

Kui me töötleme teie andmeid seoses teie registreerimisega meie saitide kasutajaks, siis säilitame andmeid seni, kuni te olete meie saitide aktiivne kasutaja. 

Kui me töötleme isikuandmeid turunduse eesmärgil või teie nõusoleku alusel, siis töötleme andmeid seni, kuni te palute meil töötlemine lõpetada ja veel veidi aega pärast seda (et saaksime teie taotlused täita). Lisaks säilitame tähtajatult andmeid selle kohta, et olete palunud meil mitte saata otseturundusteateid või mitte teie andmeid töödelda, et saaksime teie soovi ka tulevikus täita. 

Kui me töötleme teie andmeid lepingu täitmiseks või konkursi läbiviimiseks, siis säilitame andmeid senikaua, kuni seda nõuavad asjaomase riigi õigusaktid, mis reguleerivad vastavate andme käitlemist ja nende kogumise fakti.  

TEISED VEEBISAIDID 

Meie veebisaidil võib olla linke teistele veebisaitidele, mida meie ei kontrolli ja millele käesolev privaatsus- ja küpsiste kasutamise poliitika ei kohaldu. Kui te pöördute nende linkide kaudu teiste saitide poole, võivad nende saitide operaatorid koguda teid puudutavaid andmeid teisiti, kui seda teeme meie.  

MEIE PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA MUUDATUSED 

Me võime käesolevat privaatsus- ja küpsiste kasutamise poliitikat igal ajal muuta, täiendada või muul viisil uuendada. Selleks, et juhtida muudatustele tähelepanu, muudame meie poliitika päises olevat värskendamise kuupäeva ja võtame vajadusel teiega ühendust. Soovitame ka käesolevat poliitikat aeg-ajalt uuesti üle lugeda.